04 / 07 / 2022

Mistral GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Mistral GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Mistral GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde, 39 milyon 961 bin 815 TL hasılat elde ettiMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO9, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı. 

Mistral GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde, 39 milyon 961 bin 815 TL hasılat elde etti. Aynı dönemde şirketin özkaynakları 467 milyon 767 bin 857 TL olarak belirlendi. 

Mistral GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklığının 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bireysel finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, Tarafımızca incelendiğini, Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirket’teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların, Şirket’in aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını, Şirket’in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz. 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın