Çukurova Balkon

Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Engin Korkmaz imzasıyla kuruldu.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Engin Korkmaz imzasıyla kuruldu.


Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-NALBURİYE a. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. b. Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. c. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 2-İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.   Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.     Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 3- HAFRİYAT a.  Yurtiçi ve yurtdışı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, nakliye, hafriyat ve taahhüt işleri yapmak konusu ile ilgili hertürlü taşımacılık ihalelerine katılmak, servis, garaj ve galeri gibi tesisler açmak, satın almak, kiralamak, ve işletmek bilimum yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili işlemler yapmak, konusu ile ilgili her türlü otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet ve diğer motorlu araçlar alımını satımını ithalatını ve pazarlamasını yapmak. 4-GAYRİMENKUL a-) Şirket ; bina,arsa ve araziler ile teçhizatın değerlemesini mevzuatın öngördüğü şekilde standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep eden ilgili kişi ,kurum ve kuruluşlara sunabilir bu kişiler adına her türlü kontrol ve uygulama hizmetlerini üstlenebilir.  b-) Şirket gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki dururmunun analizini,boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti verebilir.  c-) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için , gerekli makine, teçhizat ve donanımı, araç ve gereçleri alıp-satabilir, işletebilir, kiralayabilir, gerekirse devredebilir, teknik malzeme, mamul, yarı mamul, ham madde ve yardımcı maddeler ile ihtiyaç fazlası madde ve malzemeleri keza alıp-satabilir, depolayabilir,ithalat ve ihracatını yapabilir.  d-) Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli kara,deniz ve hava dahil her türlü taşıtları edinebilir,kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve ayni haklar tesis edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir,satabilir, başkasına kiraya verebilir.  e-) Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konuda ;sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullerle ilgili fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi ,en yüksek ve en iyi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Korkmaz Gayrimenkul Hafriyat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Meclis Mah.Semih Sancar Cad. Kaşgarlı Sok.12/A Sancaktepe