10 / 06 / 2023

Köroğlu Emlak Danışmanlık İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Köroğlu Emlak Danışmanlık İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Köroğlu Emlak Danışmanlık İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Açar tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 16 Nisan'da Tekiner İş Hanı'nda kuruldu.Köroğlu Emlak Danışmanlık İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Açar tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 16 Nisan'da kuruldu. 


Köroğlu Emlak Danışmanlık İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.) Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. b- Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, hukuki, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. c ) Şirket başlıca buğday un ve unlu mamulleri ile birlikte bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu   mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.  Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. Her nevi sebze ve meyvenin depolanması ve işlenmesini yapmak. Kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak. Hayvansal ürünlerin işlenmesini yapmak.  Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  d. )  Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.   Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.  e.)  Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü ipek, pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.  f.) Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım  satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım  satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak, gemi adamı yetiştirmek ve danışmanlık yapmak. g.) Şirket arazi, arsa satın alabilir satabilir,üzerinde inşaat yapabilir,Taahhütlerde bulunabilir.Menkul ve gayrımenkul mallarla hakları satın alabilir.Gerektiğinde bunları gerçek ve tüzel kişilere satabilir.Başkalarının arazı ve arsaları üzerinde kat karşılığı inşaat yapabilir.Yapılan ve yapılmakta olan inşaatların dekorasyon ve tadilat işleri ni yapabilir. İnşaat yapı malzemelerinin imalatını, alımı,satımı,pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek  veya tamamen üçüncü şahıslara de Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak.


https://www.ticarethaneistanbul.com/


Geri Dön