17 / 08 / 2022

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan kira düzenlemeleri TBMM'ye sunuldu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan kira düzenlemeleri TBMM'ye sunuldu!

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan kira düzenlemeleri teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapıldı. Tekliften, iş yeri kiralarından hazine taşınmazlarının kiralarına kadar birçok konuda kira önlemlerine yer verildi...TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı. 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi aktaran AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması hedefiyle öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler de içerdiğini dile getirdi. 

Teklife göre, yeni koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı neden gerekçesiyle, Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020'den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanı'nda olacak. Bu süreler bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler şeklinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan alınacak. 

Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç Orman Kanunu gereğince devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ödemeler başvuru koşulu olmadan ertelenecek.

Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili tutulacak. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan alınacak.

Milli Parklar Kanununa tabi yerlerde yapılan kiralamalardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilecek bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkili olacak. Bu alacaklar da ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulaması yapılmadan tahsil edilecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkili tutulacak.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönemde kira bedelleri alınmayacak. 

Koronavirüs kira sözleşmelerini nasıl etkileyecek?

Koronavirüs salgınında kiralar ödenmezse ne olur?