Kötü komşunun dairesi satılabilecek

Kötü komşunun dairesi satılabilecek

Meclis, Kat Mülkiyeti Yasası'nı kabul etti. Borcunu ödemeyen komşuların evi, mahkeme kararıyla satışa çıkarılacak. Kimse keyfi tadilat yapamayacak..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

   


Meclis, apartman ve sitelerde yaşayan herkesi yakından ilgilendiren Kat Mülkiyeti Yasası'nı kabul etti. Yasa, binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesini sağlayacak. Hiç kimse kafasına göre evinde değişiklik yapamayacak. Dükkve galeriler için kolonlar kesilemeyecek, balkonlar rengârenk boyanamayacak. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:

* DEPREM HARCAMALARI:
Depreme dayanıklılık için yapılacak harcamalar, ana gayrimenkulün genel giderlerine ilave edilecek. Binayı güçlendirme gider ve avans payını ödemeyenler, gecikme için aylık yüzde 5 tazminatı ödeyecek.

* GEÇİMSİZ KOMŞULAR:
Yasada geçimsiz komşular için de bir düzenleme yapıldı. Kooperatif kesintisi, apartman aidatı, bakım, onarım gibi konularda borcunu ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek komşuları için hayatı çekilmez hale getirenlerin mahkeme kararı ile evlerinin satılması kararında zarara uğramaları önlenecek. Ev, davanın açıldığı tarihteki değil, hüküm verildiği tarihteki rayiç değerinden satılacak. Mevcut sistemde ev davanın açıldığı tarihteki değerinden satılıyordu. Davalar çok uzun sürdüğü için vatandaşlar büyük zararlara uğrayabiliyordu. Dava açıldığında bir ev 50 bin YTL ise mahkeme sonuçlandığında değeri 100 bin YTL'ye çıkıyor, ancak yasadaki hüküm nedeniyle vatandaş 50 bin YTL'lik zarara uğruyordu. Kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse davayı öteki kat malikleri açacak ve hâkim, hüküm vermeden önce, devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere davacılara uygun bir süre verecek. Devir bedelinin süresi içinde geçimsiz komşunun hesabına yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle davalıya ödenmesine karar verecek. Kat irtifakı sahiplerinden biri, kendine düşen borçları, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, İhtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde yerine getirmezse, hâkim, onun arsa payının ve kat irtifakının, dava tarihindeki değeri karşılığında, öteki paydaşlara arsa payları oranında devrine karar verebilecek.

* SİTE YÖNETİMİ İKİ YILDA BİR TOPLANACAK:
Site yönetimleri seçimlerinin iki yılda bir yapılmasının yolu açıldı. Mevcut sistemde yılda bir site yönetimi seçiliyordu. Birkaç bloktan oluşan sitelerde yönetim seçimlerini yapacak kişileri bile seçmek bir yılı buluyordu.

pus