Köy yerleşik alan sınırı nedir?

Köy yerleşik alan sınırı nedir?

Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı sınırının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılıyor. Peki, köy yerleşik alan sınırı nedir?


Köy yerleşik alan sınırı nedir?

Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılıyor.


Sınır tespiti 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılıyor, akabinde il idare kurulunun onayına sunuluyor. Peki, köy yerleşik alan sınırı nedir? Köy yerleşik alan sınırı nasıl tespit edilir?


Yönetmelik gereğince, aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamıyor.


Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılıyor.


Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemiyor.


İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şart olup; Parselden terk suretiyle yol oluşturulamıyor. 


Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemiyor. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamıyor.Köy yerleşik alanı uygulama yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com