KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 300 milyon TL'lik kira sertifikası tamam!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 300 milyon TL'lik kira sertifikası tamam!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama tarafından ihraç edilmiş olan 210 gün vadeli, 300 milyon TL sermaye bedelli kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi tamam...


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ihraç edilmiş olan TRDKTVK12117 ISIN kodlu kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi hakkında açıklama yaptı. 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama tarafından ihraç edilmiş olan TRDKTVK12117 ISIN kodlu, 210 gün vadeli, 300 milyon TL sermaye bedelli kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi gerçekleşti.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:

 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

27.01.2021

26.01.2021

27.01.2021

 

13.808.219,83

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

27.01.2021

26.01.2021

27.01.2021

 

300.000.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.