Küçükçekmece 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği askıya çıktı!

Küçükçekmece 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği askıya çıktı! Küçükçekmece 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 890 Ada 1 Parsel ve 879 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 06.02.2020 tarihli ve 31949 sayılı yazısı ile, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, muhtelif parseller (eski 808 ada 1 parsel ve 853 ada 6 parsel) ile tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar  Planı  teklifi Cumhurbaşkanlığı  1  No'lu  Kararnamesi  ve  6306  sayılı  Afet  Riski  Altındaki  Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylandığı 04.11.2019-03.12.2019 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılan söz konusu planlara yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların  bir kısmının kabul edilmesi ve planın plan onama sınırı dışında kalan alanlarının kesinleştirilmesi suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 890 ada, 1 parsel ve 879 ada, 1 parsele ilişkin NİP-39646,1 plan işlem numaralı -2- paftalık 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Planı Değişikliği  ve UİP-39647,1 plan işlem numaralı -6- paftalık  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliğinin 06.02.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.02.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın