Küçükçekmece'de icradan 5.6 milyon TL'ye satılık ev!

Küçükçekmece'de icradan 5.6 milyon TL'ye satılık ev! Küçükçekmece'de icradan 5.6 milyon TL'ye satılık ev!

Küçükçekmece 2.Sulh Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan tarlası olan evi satışa çıkardı. Söz konusu arsanın satış bedeli 5 milyon 682 bin TL olarak belirlendi.Küçükçekmece 2.Sulh Mahkemesi Satış Memurluğu'ndan Taşınmazın Açık Artırma İlanı


Özellikleri : Tapu kaydına göre; Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, GümüşpalaMevkiinde bulunan 11595 parsel sayılı 2.831,00m2 miktarlı tarlası olan kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı, bilirkişilerce yapılan tespitlere göre İstanbul, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, Kuruçeşme caddesinde, tapunun 19 pafta, 11595 parsel numarasını teşkil eden ve Kuruçeşme caddesinden 85 kapı numarası alan 2.831,00m2 miktarlı tarlası olan kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı satışa konudur. Kuruçeşme Caddesine cepheli konumda, yola paralel cephesi 27,50mt, parsel arka cephesi 40mt, yola dik ortalama derinliği 82mt civarında olan ve tamamı 2.83l,00m2 miktarlı tarla üzerinde, parselin arka kısmında olmak üzere iki adet tek katlı, 45 yılı geçkin ömre sahip kargir bina ile yola yakın kısmında yine tek katlı ahşap prefabrik yapı ve çeşitli cins ve yaşta meyve ağacı mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yoldan bakışta parselin arka kısmında bulunan tek katlı binalardan bir tanesi yığma kargir sistemde inşa edilmiş olup, bina tavanı yıkılmış durumda, enkaz şeklinde, diğer tek katlı bina B.A.K. tarzda inşa edilmiş olup, 4 oda, mutfak, banyo-WC mahallerinden müteşekkil, ıslak hacim zeminleri karomozaik, oda zeminleri ahşap lambri üzerine PVC esaslı zemin kaplaması şeklinde, duvarları sıvalı ve boyalı, bina üzeri açık teras olup arka kısmında depo-odunluk bulunmaktadır. Ancak mevcut yapılar ekonomik Ömrünü tamamlamış, enkaz değerine haiz olduğundan, enkaz değerinin de yıkım, nakliye, yükleme ve boşaltma bedellerini karşılamayacağından işbu bina değerleri göz önüne alınmamıştır.Satışa konu 11595 parsel sayılı taşınmaz Küçükçekmece Gölüne yakın mesafede, civarında 2-3 katlı dubleks meskenler ile 4-5 katlı apartmanlar mevcut olup alt ve üst yapısı tamamlanmış durumda, her türlü belediye ve alt yapı imkanlarından istifade edecek konumdadır. Taşınmazın dosyasında mevcut imar durumunun tetkikinde, parselin E:0.9 konut alanında kaldığı tetkik edilmiş olup, işbu imar durumuna göre parsel üzerine yapılabilecek inşaat alanı 2.831,00m2 x 0.90 = 2.547,90m2 olarak hesaplanmıştır.


İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.07.2015 tarih, 6057 sayılı imar durum belgesine göre Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi, 19 pafta, 11595 parsel sayılı taşınmaz; 25.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gümüşpala Mahallesi ve İstanbul Üniversitesi Kampüs Alanı l.Etap Uygulama İmar Planında, ön bahçe: 3.00mt, arka bahçe: 3.00mt, yan bahçe: 3.00mt, ayrık nizam 2 kat Emsal:0.9 şartlarında Konut alanında kalmaktadır denilmiştir.


Kıymeti: 5.682.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 1. Satış Günü: 12/02/2016 günü 14:30- 14:35 arası 

2. Satış Günü: 14/03/2016 günü 14:30- 14:35 arası 

Satış Yeri : Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü 1.Bodrum Kat İcra

Daireleri Koridoru Satış Masası KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBULSatış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/12/2015