01 / 10 / 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 22 tesise Yeşil Yıldız!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 22 tesise Yeşil Yıldız!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2008 yılında başlattığı "Yeşil yıldızlı" çevreye duyarlı konaklama tesisi sayısı 22'ye ulaştı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, çevre politikası, enerji tüketimi, atıklar konusunda veriler tutulması, tesisatın periyodik bakım-onarımı ve personele çevre eğitimi verilmesi "Yeşil Yıldız" kriterleri arasında yer alıyor.   Tesisler "Yeşil Yıldız" ile kaliteden ödün vermeden çevrenin korunmasına katkıda bulunmanın yanı sıra tanıtım ve pazarlamada da ayrıcalık sağlıyor.   Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla ilk kez 1993’te talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine "Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi)" veren bakanlık, çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin giderek daha fazla önem kazanmasıyla harekete geçti. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten ve 2008 yılında "Turizm İşletmesi  Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’i çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde yapılan uygulamaları ve Türkiye’nin şartlarını değerlendirerek çevreye duyarlı konaklama tesislerine ilişkin kriterleri içeren "Çevreye duyarlı konaklama tesisleri için sınıflandırma" formunu hazırladı.   Forma göre "Yeşil Yıldız" uygulamasından yararlanmak isteyen konaklama tesislerini genel yönetim, eğitim, tesisin yatak odalarındaki düzenlemeler, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler, ekolojik mimari, enerji, su, detarjan ve atıklarına, 10 başlık altında farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden değerlendirilirken, yıldız sayısı, tatil ve şehir tesisi olması gibi özelliklerine göre, belirlenen asgari puana ulaşan tesise "yeşil yıldız" verildi.   Uygulamanın amacı   "Yeşil Yıldız" uygulaması, "Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın veişletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesi"ni amaçlıyor. Ayrıca  "Su tasarrufunu, enerji verimliliğinin arttırılmasını, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini" içeriyor.   Sektörün ilgisi yoğun   Yeşil Yıldız" alan otel veya tatil köyünün girişindeki plakette sınıfını gösteren yıldızlar yeşile boyanıyor ve plaket üzerinde "Çevreye Duyarlı Tessi" ibaresi yer alıyor. Türkiye’de şu anda 22 "Yeşil Yıldız"lı tesis bulunurken, sektörün konuya ilgisi yoğun şekilde devam ediyor. Değerlendirme aşamasında talepler bulunuyor. Otellere çevreciliğini belgelendirme fırsatı sunan uygulama, giderek çevreye duyarlı tesislere yönelen Avrupalı turistler için de çekici bir unsur oluyor. Çevreye duyarlı konaklama tesisi (yeşil yıldız simgesi) belgesi almaya hak kazanan tesisler, kaliteden ödün vermeden çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlama da da ayrıcalık yaratıyor. Tasarruf yoluyla işletmelerine ve Türkiye ekonomisine fayda sağlayan tesisler yörelerindeki diğer tesislere de örnek oluyor.   "Yeşil Yıldız" için temel kriterler   Yeşil yıldız almak isteyen bir konaklama tesisi, sınıflandırma formunda yer alan 8 temel kriteri yerine getirmediği takdirde değerlendirmeye alınmıyor.  şu temel kriterlerin yerine getirilmesi isteniyor:   "İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması. Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkiliyle birlikte bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması. İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele eğitim verilmesi. Çevreye duyarlı atık su planının bulunması. Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımmların koruyucu bakım ve onarımınının peridoyidik olarak yapıldığına dair kayıtların tutulması. İşletmenin su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi, kullanılan kimyasal maddeler ve tesiste ortaya çıkan atık miktarının izlenmesi ve verilerin toplanması."   Puanlama   Yeşil Yıldız" alan tesis 2 yılda bir denetleniyor. Puanlama yapılırken, tesisler tatil ve şehir olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tesisler, su ve enerji tasarrufundan yatak odalarındaki düzenlemelere, duşlar ve tuvaletlerden, deterjan ve atıklarına, 10 başlık altında, farklı puanlara sahip 122 kriter üzerinden değerlendiriliyor. Puanlama tatil ve şehir tesisleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkiye’de  2012 Ocak ayı itibarıyla Muğla, Antalya, İstanbul, Gaziantep, Konya, Hatay ve Nevşehir’de "Yeşil Yıldız"lı konaklama tesisleri bulunuyor.   AA
Geri Dön