Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31055 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31055 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “binde beşi” ibaresi “binde üçü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde biri esas alınarak” ibaresi “binde biri ile yüzde biri arasında şartnamede belirtilen oranda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.