Kültürel mirasa 180 milyon lira yardım yapıldı!

Kültürel mirasa 180 milyon lira yardım yapıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı proje, uygulama, kazı, kamulaştırma işleri ile taşınmaz kültür varlıklarına proje ve uygulama yardım faaliyetleri için 2013 yılında ortalama 180 milyon liralık kaynak kullandı...Türkiye’nin kültürel mirasının korunarak yaşatılmasına yönelik bakanlık desteği, geçtiğimiz yıl, ortalama yüzde 35 oranında arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı proje, uygulama, kazı, kamulaştırma işleri ile taşınmaz kültür varlıklarına proje ve uygulama yardım faaliyetleri için 2013 yılında ortalama 180 milyon liralık kaynak kullandı.


Kültür varlıklarına 2012 yılında 135 milyon 245 bin 48 lira ödenek aktaran bakanlık, geçtiğimiz yıl bu rakam yine bakanlığın talimatıyla 179 milyon 539 bin 768 liraya çıkarttı. Ayrıca 2013’de ise 115 projenin gerçekleşmesi için de çalışma başlatıldı.


18 MÜZE ZİYARETE AÇILDI


Taşınmaz kültür varlıkları ile müzelerin rölöve, restitüsyon, restorasyon, teşhir-tanzim, çevre düzenleme ve mühendislik projeleri için ortalama 61 milyon lira aktaran bakanlık, Adana, Hatay, Urfa ve Uşak müzeleri olmak üzere 4 yeni müze inşaatına da başladı. 2013’te anılan müze inşaatlarına 54 milyon 510 bin 256 lira ödenek sağlanırken, İstanbul, Ankara, Samsun, Balıkesir, Gaziantep, Aydın, Kahramanmaraş, Uşak ve Bursa illerinde de toplam 18 özel müze ziyarete açıldı.


11 KÜLTÜR MRKEZİ DAHA AÇILACAK


Türkiye geçtiğimiz yıl içerisinde Elazığ’da Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi, Adana’da Yüreğir Kültür Merkezi ve Hakkari’de Yüksekova Kültür Merkezi olmak üzere üç yeni kültür merkezi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür merkezlerine geçtiğimiz yıl gönderdiği ödenek miktarı ise 108 milyon 750 bin 235 lira oldu. Bu yıl 11 kültür merkezinin daha açılmasını planlayan bakanlık 94 olan kültür merkezi sayısını 105'e çıkaracak.


Türkiye genelinde özel mülkiyetteki tarihi yapılar bakanlığın maddi desteği ile aslına uygun olarak hayata döndürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ettiği taşınmazların sahiplerine maddi destek sağlamaya devam ediyor.


Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki tescilli taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla destek sağlayan bakanlık, 2013 yılında 540 tarihi yapıya toplam 10 milyon 366 bin 917 lira ödenek aktardı. Bu yapılardan 238 adedine 7 milyon 266 bin lira onarım yardımı sağlayan Bakanlık, 302 adedine ise 3 milyon 100 bin 917 liralık proje yardımında bulundu.


Malatya Son Havadis