Kurumlar vergisindeki artış 3'üncü döneme kaldı!

Kurumlar vergisindeki artış 3'üncü döneme kaldı!Ekonomiye ilişkin TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinin en tartışmalı kısmı olan kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran maddenin yürürlük tarihi değiştirildi. Ancak yıl sonunda toplam vergi yükü değişmeyecek ve mükellefler yılın tamamı için yüzde 25 üzerinden vergi ödeyecek.


AK Parti’nin ekonomiye ilişkin TBMM’ye sunduğu 18 maddelik torba kanun teklifinin en tartışmalı kısmı olan kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran maddenin yürürlük tarihi değiştirildi.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; verilen önerge ile yüzde 25’lik kurumlar vergisi 3’üncü geçici vergilendirme döneminden yani 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli sayılacak. Ancak kurumlar vergisi, her geçici vergilendirme döneminde kümülatif matrah üzerinden hesaplandığı için yıl sonunda toplam vergi yükü değişmeyecek ve mükellefler yılın tamamı için yüzde 25 üzerinden vergi ödeyecekler.

Teklifin kurumlar vergisini yüzde 25’e çıkaran 14’üncü maddesinin yürürlük tarihi, verilen önerge ile vergi uzmanlarının DÜNYA’da gündeme getirdikleri, “Vergi geriye yürürse dava açılabilir”  uyarıları dikkate alındı ve 1 Temmuz 2021’e çekildi.

Kurumlar vergisindeki artış 3

Önerge ile mahkeme yolu kapandı

Her ne kadar vergiyi yüzde 25’e çıkaran maddenin yürürlük tarihi 1 Temmuz’a çekilse de mükelleflerin yılın tamamında ödeyecekleri vergi yükünde değişiklik olmayacak.

Kurumlar vergisi 1 yıl içinde çeyrek dilimler şeklinde 4 kez beyan edilerek ödeniyor. Geçici vergi olarak belirtilen bu dönemlerde hesaplama kümülatif olarak yapılıyor.

Kurumlar vergisindeki artış 3

Aynen kabul edilirse vergi ödemesi nasıl olacak?

Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda da aynen onaylanırsa, şirketler kurumlar vergisini şu şekilde hesaplayacak:

A şirketi yılın her bir çeyreğinde 100 milyon TL'lik matrah beyan ediyor.

Bu şirket 1’inci geçici vergi döneminde (Ocak, Şubat, Mart) yüzde 20 oranından vergi hesaplayarak 20 milyon TL ödeme yapacak.

A şirketinin matrahı  2’nci vergi döneminde (Nisan,  Mayıs, Haziran) ilk dönemi de kapsayacak halde 200 milyon TL olacak ve 200 milyon TL üzerinden yüzde 20 oranı ile 40 milyon TL vergi tahakkuk edecek. Bunun 20 milyon TL'sini ilk dönemde ödediği için, ikinci dönemin sonunda kalan 20 milyon TL'yi ödeyecek.

3’üncü dönemde ise (Temmuz, Ağustos, Eylül) A şirketinin matrahı 300 milyon TL olacak. Ancak yasa ile vergi oranı yüzde 25’e çıkarıldığı için dönem sonunda bu şirketin ödemesi gereken vergi 75 milyon TL olarak belirlenecek. Bunun 40 milyon TL'si ilk iki dönemde ödendiği için bu dönemin sonunda A şirketi 35 milyon TL vergi ödeme yapacak.

Yılın son vergilendirme döneminde ise A şirketi 400 milyon liralık toplam beyanda bulunacak. Bu matrah üzerinden vergi 100 milyon TL şeklinde hesaplanacak. Şirket ilk üç dönemde (20+20+35) 75 milyon TL ödediği için, bu dönemin onunda 25 milyon TL daha vergi ödeme yapacak.

Kurumlar vergisinde geri adım atılmayacak!