Kuyumcukent Gayrimenkul 2018 gelir tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul 2018 gelir tablosu!Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2018 4. dönem geçici vergi beyannamesi eki gelir tablosu hakkında açıklama yaptı.

1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş gelir tablosunu yayınladı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması: 
01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.

Saygılarımızla,

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.


Dosya için tıklayın