Kuyumcukent Gayrimenkul 2019 yılı gelir tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul 2019 yılı gelir tablosu!

Kuyumcukent Gayrimenkul 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı. Tablo Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlemedi.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019     hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Saygılarımızla 

Dosya için tıklayın