İhlas Gayrimenkul 2019 yılı gelir tablosu!

İhlas Gayrimenkul 2019 yılı gelir tablosu!

İhlas Gayrimenkul Proje Gelişritme ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosunu yayınladı...


İhlas Gayrimenkul Proje Gelişritme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 4. dönem geçici vergi eki mali tablo hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu yayınladı.

İhlas Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2019 ila 31.12.2019 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın