İhlas Gayrimenkul 2019 yılı için İrfan Bağımsız Denetim ile anlaştı!

İhlas Gayrimenkul 2019 yılı için İrfan Bağımsız Denetim ile anlaştı! İhlas Gayrimenkul 2019 yılı için İrfan Bağımsız Denetim ile anlaştı!

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., 2019 yılı için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile anlaştı...İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin kararın ilanı hakkında açıklama yaptı.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin 10 Haziran 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2019 yılına ait denetçi olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı 20 Haziran 2019 tarihinde tescil edilerek, bugün  ve 9856 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan  edildi.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin KAP açıklaması:
Şirketimizin, 10.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2019 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçimi onaylanmış olup, ilgili genel kurul kararı 20.06.2019 tarihinde tescil edilerek, 26.06.2019 tarih ve 9856 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan  edilmiştir.