Kuyumcukent Gayrimenkul'den, Emlak Konut ihalesi açıklaması!

Kuyumcukent Gayrimenkul'den, Emlak Konut ihalesi açıklaması! Kuyumcukent Gayrimenkul'den, Emlak Konut ihalesi açıklaması!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Emlak Konut GYO A.Ş.'ye ait İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi ile ilgili, KAP aracılığıyla bilgilendirme yaptı.Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., bugün düzenlenen Emlak Konut GYO A.Ş.'ye ait İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi ile ilgili, KAP aracılığıyla bilgilendirme yaptı.Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:"28.10.2014 tarihinde Şirketimizin katılımını duyurduğumuz Emlak Konut GYO A.Ş.'ye ait İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesinin,

03.11.2014 tarih ve saat:14:30 yapılan 2.oturumuna da katılmıştır.


Bu oturumda;


Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 380.000.000.-TL+KDV (ÜçyüzseksenmilyonTL+KDV) üzerinden,

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı ( ASKŞPGO) olarak %32 (Yüzdeotuziki) oran karşılığında,

Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Geliri ( ASKASPTG) olarak 121.600.000.-TL+KDV (YüzyirmibirmilyonaltıyüzbinTL+KDV)'nin Emlak Konut GYO'ya ödenmesi şeklinde,


teklif vermiş olup, söz konusu 3.sözlü teklif sonrası ihaleden çekilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.


Saygılarımızla,"