Kuyumcukent GYO 3 aylık kısa çalışma modeline geçti!

Kuyumcukent GYO 3 aylık kısa çalışma modeline geçti!

Kuyumcukent GYO'nun COVID-19 virüs salgını nedeniyle 3 ay süreyle dönüşümlü ve/veya part-time çalışılarak "Kısa Çalışma" modeline geçilmesine karar verildi.


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) COVID-19 kapsamında alınan tedbirler hakkında açıklama yaptı. 

Kuyumcukent GYO'nun COVID-19 virüs salgını, karantina uygulamaları ve hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirlerden doğrudan etkilenen sektörlerde faaliyette bulunduğundan ve bu sebeple mücbir sebep kapsamında olduğundan dolayı,  3 (üç) ay süreyle dönüşümlü ve/veya part-time çalışılarak "Kısa Çalışma" yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna,  İşbu konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli başvurular yapılmak sureti ile 3 ay süreyle kısa çalışma modeline geçilmesine karar verildi.

Kuyumcukent GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz; COVID-19 virüs salgını, karantina uygulamaları ve hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirlerden doğrudan etkilenen sektörlerde faaliyette bulunduğundan ve bu sebeple 518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinin 3 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep kapsamında olduğundan dolayı,  01.04.2020-30.06.2020 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle dönüşümlü ve/veya part-time çalışılarak "Kısa Çalışma" yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna,  İşbu konu ile ilgili "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli başvurular yapılmak sureti ile 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle (30.06.2020 tarihine kadar) kısa çalışma modeline geçilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.