Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Adnan Köksal  tarafından kuruldu. 

Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Adnan Köksal  tarafından kuruldu. 

Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi konusu:
TURİZM VE SEYAHAT ACENTALIĞI ULUSLARARASI VE ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. d. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. REKLAM VE ORGANİZASYON a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek, ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak, yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans sanatçılarının ajanlığını yapmak. d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. e. Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon, radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları, ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet, pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. Şirket bu amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için; a) Şirket alım satım ve ithalat ihracat yapılacak emtianın nakliye ve depolama islerini yapar veya başkasına yaptırır. b)Sirket faaliyeti ile ilgili her türlü reklam isleri yapar. Sergi, fuar, konser, panel, seminer ve festival gibi düzenlenen her türlü faaliyetlere yurtiçinde ve yurtdısında olmak üzere katılır. c)Istigal konusuna dahil bulunan mal, alet, edavat, makine ve tesisat, motor, tasıt, yedek parça ve ambalaj malzemelerinin alım satımı, ithalat ihracatı ve pazarlamasını yapar. d)Istigal konularını gerçeklestirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap eder, kiralar, isletir, sirket adna tescil ettirir, devredebilir veya satabilir. e)Sirketin çalısma konusu çerçevesinde baskalarının taahhüt ettigi isleri yapar veya kendi taahhüt ettigi isleri baskalarına yaptırmak için gerçek ve tüzel kisilerle anlasmalar yapar. f)Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dısında özel ve kamu kuruluslarının ihalelerine atılır ve taahhütlerde bulunur. g)Konusu ile ilgili kurulmus ve kurulacak her nevi ticari tesebbüslere istirak eder veya onlarla birlesir, yatırım yapar, faal sirket veya firmaları aynen veya kısmen devir alır. h)Sirket amaç ve konusunu gerçeklestirmek için menkul ve gayrimenkul malları iktisap eder. Bunları insa eder, alıp satar, cins ve tashihi yapabilir. Baskasından kiralayabilecegi gibi baskasına kiraya verir, rehin ve ipotek alabilir. Borçları için rehin ve ipotek verebilir. i)Sirket konusuna giren her türlü isler için yurtiçinde ve yurtdısında fabrikalar, subeler, bürolar, acentelikler, satıs magazaları, depolar, imalathaneler ve teshir yerleri açar ve isletir. j)Sirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdısında lisans, patent, distribütörlük, mümessillik, komisyonculuklar ve taahhüt anlasmaları yapar. k)Sirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurtdısındaki bankalardan, finansman kurumlarından ve isletmelerden kredi alabilir. Bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. Hak ve alacakları için ayni veya nakdi her türlü teminat alabilir ve verebilir. l)Ilgili mercilerden imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, marka ve emsali haklar almak ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Laal Otelcilik Organizasyon Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi adres: Nisbetiye Mah.Gazi Güçnar Sk. Uygur Ap.No:4/7 Beşiktaş