Lara Sera Otel'in sahili halkın kullanımına açıldı!

Lara Sera Otel'in sahili halkın kullanımına açıldı! Lara Sera Otel'in sahili halkın kullanımına açıldı!

Lara’da Sera Otel’in halkın kullanımına açık sahili kullanmasına onay veren planlama Danıştay tarafından iptal edildi.

Lara, Kemerağzı ve Kundu bölgesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan planlamalara Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile birlikte iki kez dava açan CHP’li Meclis Üyesi Songül Başkaya, bakanlığı karara uymaya ve benzeri planlamalardan vazgeçmeye davet etti. 


Başkaya, “Anayasa’dan gelen sahilleri kullanma hakkımızı hiçbir güç ve planlama engelleyemez” dedi.


Antalya’nın gözde sahili Lara’da Sera Otel’in halkın kullanımına açık sahili kullanmasına onay veren planlama bir kez daha Danıştay tarafından iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planlarına Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve dönemin Antalya Genel Meclis Üyesi, halen Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapan Songül Başkaya’nın açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi 2012/1199 Esas, 

2016/2182 sayılı kararıyla Bakanlığın planlamalarını iptal etti. Yargı kararlarıyla planların iptal olması ile Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm, Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alan bütünü plansız kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Lara, Kemerağzı ve Kundu bölgesiyle ilgili yapılan planlamalar nedeniyle son Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile birlikte iki kez dava açan CHP’li Meclis Üyesi Songül Başkaya, bakanlığı karara uymaya ve benzeri planlamalardan vazgeçmeye davet etti.

Kültür ve Tur izm Bakanlığı’nın Kemerağzı-Kundu Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’nde üzerinde Sera Otel’in bulunduğu 2106, 2107, 2210, 2216 2239, 12700/7, 12700/13 parsellere yönelik plan tadilatlarına açılan dava sonuçlandı. Halkın kullanımına açık olan yeşil alanların kaldırılması, yaya yolunun kapatılması, turizm tesisinin sahil şeridini ve denizi kullanmasının önünün açılmasını içeren davayı, Danıştay da haklı buldu.

YEŞİL ALAN OTELİN OLUYORDU

2012 Yılında açıla dava dilekçesinde plan tadilatı ile Sera Otel’in sahili kullanmasının önünün açılacağı ve halkın buradan faydalanmasının tamamen engelleneceği bildirilmişti. Ayrıca yeşil alanın, günübirlik alana dönüştürülmesi ile kısmi yapılaşmanın başlayacağı, yeni yapılaşmaların başlaması halinde de alan için telafisi imkansız zararlar oluşacağı kaydedilmişti. Plan değişikliği kararının açıkça hukuka aykırı olduğunun altı çizilmişti.

HUKUK TECELLİ ETTİ

Plan tadilatlarının iptal nedenleri arasında alana ilişkin önceden alınmış yargı kararına aykırı bir plan değişikliği yapılması, alanla ilgili yargıya intikal eden ve devam eden bir dava olduğu davadan alınan yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu bildirilmişti. Davadan yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen plan değişikliğinin yapılması plan tadilatının iptaline gerekçe olarak gösterilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı plan tadilatlarının Anayasa, kanun, yönetmelik ve mevzuatlara aykırılıklar ı tek tek sıralanırken Danıştay da bu gerekçeleri haklı buldu.

HERŞEYE AYKIRI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planları kıyı kanunu uygulama yönetmeliğine, kültür ve turizm koruma gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğe, kıyı kanununa, anayasaya, plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğe ve kamu yararına aykırı idi.

 

Antalya Akdeniz Güncel