Lina Ziraat Hayvancılık Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lina Ziraat Hayvancılık Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Lina Ziraat Hayvancılık Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lina Ziraat Hayvancılık Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 460 bin TL sermaye bedeli ile Lina Akkam, Mohamad Hassan Alkalai ve Qutaiba Alkalai ortaklığında kuruldu.Lina Ziraat Hayvancılık Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 460 bin TL sermaye bedeli ile Lina Akkam, Mohamad Hassan Alkalai ve Qutaiba Alkalai ortaklığında kuruldu.


Lina Ziraat Hayvancılık Gayrimenkul İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu: 

1-Her türlü malın alımını satımını ithalatını ihracatını yapmak 2-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3- Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. 4- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 5- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. 6- Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar. 7- Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatı nı yapmak. 8-Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 9- Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. 10- Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. 11-Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. 12- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 13-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 14- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 15-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 16- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 17- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 18-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 19-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 20-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 21-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 22-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 23- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 24- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 25- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 26- Konusuna giren işlerle ilgili olarak pazarlama, danışmanlık, komisyonculuk işleri yapmak ve bu amaçların gerçekleşmesi konusunda her türlü kanuni tasarrufta bulunmak. 27-Şirket faaliyet konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak. 28- Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için tesisler kurar, satış merkezi depolar açar ve işletir. 29- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü imalat, ihracat ve ithalat işleri ile dahili ticaret ve pazarlama işlerini yapar ve yaptırır. 30- Konusu ile ilgili mümessillik, acentelik, bayilikler, ustalık (know-How) ve patent alabilir ve verebilir. Elde ettiği hakları başkalarına devredebilir, kiralar veya kiraya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992.SK.Vetro City No:16/243 ESENYURT