Maco Yapı İnşaat Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Maco Yapı İnşaat Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Maco Yapı İnşaat Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Osmanoğlu, Mehmet Conoğlu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 25 Mart'ta Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi'nde kuruldu.


Maco Yapı İnşaat Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Osmanoğlu, Mehmet Conoğlu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 25 Mart'ta kuruldu. 


Maco Yapı İnşaat Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü yapı elemanları,yapı sistemlerinin,kaplama elemanlarının,prefabrik yapı elemanları ve hammaddelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi kamu kurum ve özel sektöre ait kuruluşların inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele,uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. ç. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü yapının restorasyon, izolasyon, dekorasyon, tamirat ve boya işlerini yapmak. ğ. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. ı. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. i. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. j. Şirket yurtiçinde ve yurtdışında özel veya taahhüt işlerinde her türlü inşaat işlemleri,her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, iç mimarı ve dekorasyon işleri, makineli hafriyat, kazı, toprak hafriyatı ve taahhüt işlerini yapabilir ve yaptırabilir. k. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. l.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı m. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. n. Şirket her türlü Sosyal tesisleri, konut, otel, motel, fabrika inşaatlarının mimari, statik betonarme projelerinin yapılması, taahhüt, onarım, tamir bakım, müteahhitlik, ihale işleri dahili ticaretini yapabilir ve yaptırabilir. o. Şirket tüm amaç ve konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir ve anlaşmalar yapabilir. ö. Amacına uygun yapılacak inşaatlar için her türlü makine parkurunu oluşturmak için iş makinelerini kiralamak, satın almak, ithal etmek, her türlü kara, deniz hava vasıtalarını satın almak, satmak,işletmeciliğini yapmak. p. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. r. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. s. Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. ş. Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim.


Maco Yapı İnşaat Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi, 1045 Sokak, No:78 DairE:1