Maketten satışta teslim süresi!

Maketten satışta teslim süresi! Maketten satışta teslim süresi!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor. Peki maketten satışta teslim süresi nedir? İşte kanun hükümleri...Maketten satışta teslim süresi!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor. Peki ön ödemeli konut satışı nedir?


Ön ödemeli konut satışı..

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Halk arasında maketten satış sözleşmesi olarak da bilinen satışlar için, tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorunda oluyor.


Kanuna göre, maketten satışta teslim süresi nedir? Ön ödemeli satışlarda konut teslimleri en geç ne zaman yapılmalı?


Maketten satışta teslim süresi..

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. 


Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.Bina tamamlama sigortası nedir?
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2013!