Maketten konut satışında cayma süresi!

Maketten konut satışında cayma süresi!

Ön ödemeli konut satışı olarak da bilinen maketten satışlarda tapu siciline tescil edilmesi gerekiyor. Maketten konut satışlarında tüketicinin bu satıştan cayabilmesi için belli bir süre bulunuyor. İşte, maketten konut satışında cayma süresi!Maketten konut satışında cayma süresi!

Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmenin yapıldığı maketten konut satışlarında tüketicinin bu satıştan cayabilmesi için belli bir süre bulunuyor.


Ön ödemeli konut satışı olarak da bilinen maketten satışlarda satış vaadi sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için, sözleşmenin noterde imzalanması gerekiyor. Aksi halde, sözleşme geçersiz sayılıyor. Sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


Tüketici Kanununda yer alan Maketten konut satışı cayma hakkı ile ilgili esaslar şu açıklanıyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor;


Cayma hakkı

MADDE 43 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.


(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.


(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.


Maketten konut satışında teslim tarihi nasıl belirlenir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com