04 / 02 / 2023

Maliye yolu açarsa inşaat finansmanında leasing banka kredilerinin rakibi olacak

Maliye yolu açarsa inşaat finansmanında leasing banka kredilerinin rakibi olacak

Finansal kiralamada (leasing) gayrimenkulun payı bir yılda yüzde 261 arttı. Leasingciler devam eden projeler için finansman imkanının tanınması halinde sektörün büyük bir açılım yakalacağını belirterek Maliye Bakanlığı'na KDV indirimi için başvurdu.
Finansal kiralamada (leasing) gayrimenkulun payı bir yılda yüzde 261 arttı. Leasingciler devam eden projeler için finansman imkanının tanınması halinde sektörün büyük bir açılım yakalacağını belirterek Maliye Bakanlığı'na KDV indirimi için başvurdu.


Leasingciler (finansal kiralama) gayrimenkul sektöründen daha fazla pay alabilmek için devam eden inşaat projelerinde KDV kolaylığı istiyor. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini isteyen sektör temsilcileri Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Olumlu bir karar çıkarsa özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin fabrika gibi uzun vadeli yatırımlarına finansman imkanı doğacağını açıklayan Finansal Kiralama Şirketleri Derneği (FİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Taşar, inşaatların her aşamasında gündeme gelecek leasinge imkan tanınırsa sektörün büyük bir açılım yakalayacağını, finansmanda banka kredilerine rakip olacaklarını söyledi.


FİDER rakamlarına göre, gayrimenkul ve inşaat kalemleri son aylarda leasing hacminde önemli yer tutmaya başladı. 2006 yılında yüzde 84.6 olan gayrimenkul leasing hacmi bu yılın haziran ayında 248,5 milyon YTL tutarına ulaştı. Yine 2006 yılı haziran ayında 643,1 milyon YTL tutarındaki iş ve inşaat makinaları leasinginin hacmi 2007 yılı haziran ayında 684,7 milyon
YTL'yi buldu.


Gerçek ya da tüzel kişiler inşaat ve gayrimenkulde leasing yoluyla arsa, bitmiş bina, ticari gayrimenkul ve iş makinaları satın alabiliyor. Leasinge konu olan ürünlerde uygulanan KDV oranı yüzde 1. İnşaat sektöründe ise KDV'nin yüzde 18 olarak uygulanması yüzünden devam eden inşaat projelerine leasing uygulanması fizibl değil.


Siemens Leasing Genel Müdürü ve FİDER Başkanı Bülent Taşar, gayrimenkul ve inşaat makinalarının sektörde en fazla gelişen ürünlerin başında geldiğini söylüyor. Haziran sonu itibariyle dolar bazında son bir yılda iş makinalarının yüzde 31, gayrimenkulun ise yüzde 261 oranında büyüdüğünü belirten Taşar, arsadan anahtar teslimine kadar KDV eşitlenerek leasing imkanı sağlanırsa sektörün büyük bir açılım yakalayacağını, finansmanda banka kredilerine rakip olacaklarını belirtiyor.

Faturalandırma yüzde 1'den yapılsın Sektör yetkilileri de bu sektörden daha fazla pay alabilmek için hükümete yeni projelerde arsanın leasing yoluyla alınmasını ve üzerindeki inşaat bittiği zaman leasing şirketine faturalandırmanın yine yüzde 1 üzerinden
yapılmasını öneriyor. Ancak inşaat projelerinin finansmanında leasingin kullanılmasının önündeki tek engel KDV muafiyeti de değil. Kullanılan bazı malzemelerin ve yapılan masrafların leasinge tabi ürünler listesinde yer almaması da sorun teşkil ediyor. Örneğin demonte dış cephe, asansör, yürüyen merdiven ve önemli bir masraf kalemi olan işçilik, leasing kapsamında
değerlendirilemiyor. Bu konunun da hem leasing şirketlerinin tabi olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hem de Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenmesi gerekiyor.


FİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Leasing Genel Müdürü İbrahim Halil Çiftçi, gayrimenkulun bir süredir finansal kiralamanın hedef sektörlerinin başında geldiğini belirterek, A'dan Z'ye anahtar teslim bir projenin arsası ile birlikte finanse edilmesi konusu ile her firmanın ilgileneceğini görüşünü savunuyor. Çiftçi, '2 yıl önce finanse ettiğimiz bir gayrimenkulun değerinin bugün katlandığını görüyoruz, bugünkü fiyatları birkaç sene sonra bulamayacağımıza da inanıyoruz. Öyle ise potansiyeli olan bu alana niye daha fazla girmeyelim' diyor.

KOBİ'leri rahatlatır

Deniz Leasing Genel Müdürü Göktuğ Demiray ise gayrimenkullerin sektör portföyünde yüzde 10'luk pay aldığını, kendi şirketlerinde bu payın yüzde 17'ye kadar çıktığını belirtirken minimum 4 yıllık devir şartından dolayı leasingin konut projelerinin finansmanında kullanılmasının zor olduğunu belirtiyor. Demiray, bu yöntemin fabrika ve iş merkezi gibi yatırımlarda
kullanılabileceğini, üstelik bu yöntemin bankalardan bu tür yatırımlar için finansman bulamayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) rahatlacağını da söyleyerek şu bilgileri veriyor:
'KOBİ'ler fabrika binası için bankalardan 5-10 yıllık uzun vadeli finansman sağlayamıyor, kısa vadeli çözümlere yöneliyor. Bu da onun sermayesinden yemesine sebep oluyor. Ancak KDV muafiyeti tanınırsa ve inşaattaki SSK ve belediyeye karşı sorumluluğunun leasing şirketinde değil, kiracıda olduğu hükme bağlanırsa bu işin önü açılır.'


TABLO GAYRİMENKUL VE İNŞAATTA LEASİNG
(bin YTL)

KONU 2006/MART 2006/HAZİRAN 2007/MART 2007/HAZİRAN
Gayrimenkul 94.679 84.664 204.302 248.494
İş ve İnş. mak 372.474 643.135 472.833 684.734
Sektör toplamı 1.536.887 2.011.768 1.985.443 2.453.059A'dan Z'ye finansman
imkanı sağlanabilir

* Finansal kiralama işleminde, gerçek ve tüzel kişiler gereksinim duyduğu yatırım malını ya da ekipmanı seçiyor ve leasing şirketine başvuruyor.
* Satıcı firma anlaşan leasing şirketi ekipmanı kiracıya teslim ediliyor. Kiracı sözleşmede belirlenen şart ve süreyle kirayı ödüyor, süre sonunda isterse satın alma hakkı doğuyor.
* Sıfır projelerde leasing yapılamıyor. Eğer arsadan anahtar teslim aşamasına kadar proje finansmanında leasingin kullanılmasının yolu açılırsa, fabrika iş merkezi gibi yatırımlar için yeni bir uzun vadeli finans imkanı doğacak.

SELMA ŞENOL/REFERANSGeri Dön