Maltepe Büyükbakkalköy'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık depo!

Maltepe Büyükbakkalköy'de 6.3 milyon TL'ye icradan satılık depo!

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Büyükbakkalköy mahallesi, 342 parselde yer alan bahçeli kargir depo ve idare binasını 6 milyon 304 bin 950 TL'ye icradan satıyor...


İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Büyükbakkalköy mahallesi, 342 parselde yer alan bahçeli kargir depo ve idare binası 6 milyon 304 bin 950 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 9 Mart 2020 tarihinde saat 14:50'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ
2019/269 TLMT.
İİK. 133 MADDE UYARINCA
TAŞINMAZIN TAMAMLAYICI AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe ilçesi, büyükbakkalköy mahallesi, , yakacık yolu mevkii, 342 parsel sayılı, 6.200,00 m2 arsa miktarlı ve bahçeli kargir depo ve idare binası vasıflı taşınmazın 1/1 (TAM) hissesi. Maltepe ilçesi, büyükbakkalköy mahallesi, 342 parsel sayılı taşımazın ;” Maltepe ilçesi, büyükbakkalköy mahallesi, büyükbakkalköy cd yakacık yolu sok No:14” adresinde bulunan ve üzerinde 1 adet depo binası bina bulunan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge depo amaçlı binaların ve imalathanelerin bulunduğu bir böğedir. Altyapısı tamamlanmış bir bölgedir. Taşınmaz toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanının kısıtlı olduğu bir bölgededir. Söz konusu parselin doğu cephesinden yakacık yolu sokak geçmekte olup bu sokaktan yaklaşık 700 m. Güney doğu istikametine gidildiğinde Bakkalköy caddesine ulaşılmaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde; Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları yerleşkesi, aldesa otogaz fab. Arçelik fabrikası, Dişlitaş fabrikası, İsmet Kuralkan ilk ve ortaokulu, Turker tur lojistik ve Maltepe üniversitesi eğitim köyü bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde 3.400 m2 taban oturumlu imalathane nitelikli bina bulunmaktadır. Bina çelik karkas olarak yapılmış çatısı ve cepheleri sandviç panel ile kapatılmıştır. Dava dosyası içinde dava konusu taşınmaz üzerinde yapılmış bina ile ilgili alınmış 09.08.2018 tarihli yapı kayıt belgesi mevcuttur ve bu belgede toplam yapı alanı 3.097 m2 olarak beyan edilmiştir .
Adresi : Maltepe ilçesi, büyükbakkalköy mahallesi, büyükbakkalköy cd yakacık yolu sok No:14
İmar Durumu : Maltepe ilçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi, 4 pafta, 342 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 17.01.2014 T.T. li Maltepe –Ataşehir –Sancaktepe Bölge parkı Uygulama ima7r planına göre BÖLGE PARKI ‘nda kalmakta iken ilgi(b) yazısı ile bölge parkı projesinin meri uygulama imar planlarından kaynaklanan yüksek kamulaştırma maliyetlerinden dolayı hayata geçememesi nedeniyle 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda revizyona başlanması hususunda başkanlık oluru alındığı görülmüştür.
Kıymeti : 6.304.950,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/269 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.