03 / 07 / 2022

Manavgat Hidroelektrik Santrali'ne en yüksek teklif Kibar Holding'ten!

Manavgat Hidroelektrik Santrali'ne en yüksek teklif Kibar Holding'ten!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Manavgat Hidroelektrik Santrali'ni özelleştiriyor. İhaleye en yüksek teklif 370 milyon TL bedelle Kibar Holding'ten geldi.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/15

Konu           :   Manavgat Hidroelektrik Santrali 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 12/11/2015 tarihli ve 7397 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş. ye ait Manavgat  Hidroelektrik  Santrali ile  bu Santral  tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 23/10/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen;

• 370.000.000 (Üçyüzyetmişmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kibar Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Kibar Holding A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 367.050.000 (Üçyüzaltmışyedimilyonellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ic İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Ic İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 355.250.000 (Üçyüzellibeşmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.Haber AA'da şu şekilde yer aldı;


Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Manavgat, Fethiye, Karacaören 1 ve Karacaören 2 hidroelektrik santrallerinin satışını onayladı.


ÖYK'nın konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Kurul, Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Gübre Sanayi AŞ adına kayıtlı Antalya Kepez'deki 11 bin 641,63 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ihalesinde 14 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Vahit Karaarslan'a, tta Gayrimenkul AŞ'ye ait Yalova Merkez'deki 8 milyon 278,90 metrekare taşınmazın özelleştirme ihalesinde 4 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Gürses'e, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Aksaray'daki 479,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıkların 475 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar Ermiş'e, Iğdır'daki 53 bin 462,44 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise 515 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Murat Oba’ya satılmasını onayladı.


Kurul, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli Merkezefendi'deki 41 bin 189,8 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 14 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa Karakaş ve Ortakları Ortak Girişim Grubu’na satışına onay verdi.


ÖYK, Manavgat Hidroelektrik Santrali'nin 370 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Kibar Holding AŞ'ye, Fethiye Hidroelektrik Santrali'nin 128 milyon 25 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Eti Alüminyum AŞ'ye, Karacaören 1 ve Karacaören 2 hidroelektrik santrallerinin ise 515 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren GAMA Enerji Anonim Şirketine satışını onayladı.


Kurul ayrıca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı  İzmir  Çeşme'deki 7 bin 874 metrekarelik taşınmazın 5 milyon 860 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Körükmez İnşaat Turizm Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine, Konya Meram'daki 66 bin 369,27 metrekare taşınmazın 2 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Selim Büyükkarakurt'a, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli Merkezefendi'deki 33 bin 947,65 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 12 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Oruç Mimarlık Mühendislik Jeotermal Enerji Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli Merkezefendi'deki 16 bin 667,64 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 7 milyon 150 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Dijital Otomotiv ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasını onayladı.


- Diğer kararlar

Öte yandan Kurul, Maliye Hazinesine ait Elazığ, Kırşehir, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin'deki bazı taşınmazların satış suretiyle 31 Aralık 2020'ye kadar özelleştirilmesine, İstanbul Küçükçekmece ve Silivri ile Malatya Yeşilyurt'ta bulunan bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmasını, tta Gayrimenkul AŞ mülkiyetindeki Adıyaman Samsat'da bulunan taşınmazın Samsat Kaymakamlığına tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilmesine ilişkin Kurul kararının iptal edilmesini ve bu taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasını kararlaştırdı.


Kurul, TCDD adına kayıtlı Niğde Bor'daki 13 bin 162,47 metrekarelik "Gelişme Konut Alanı, Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına, Afyonkarahisar Sandıklı'daki Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı 5 bin 429,76 metrekare yüzölçümlü taşınmazlara ilişkin imar planları değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.


AA