Manisa, Ege Bölgesi'nin en çok yabancı yatırımcı alan ikinci kenti!

Manisa, Ege Bölgesi'nin en çok yabancı yatırımcı alan ikinci kenti!

EGEV'in 8 ildeki araştırmasına göre Manisa, Ege Bölgesi'nin en çok yabancı yatırımcı alan ikinci kenti oldu. Manisa gelecekte sıçrama yapacak bölge kenti olarak öne çıktı...


Yabancı yatırımcıların  gözdesi Manisa, Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı'nm (EGEV) öncülüğünde Doç. Dr. Ufuk Tutan ve Yrd. Doç. Dr. Burak Çapraz'm ortaklaşa yürüttüğü Ege On araştırmasında 322.22 endeks puanı alarak, bölgenin en rekabetçi 4. kenti oldu. Ar-Ge, Bankacılık, Çalışma Hayatı, Dış Ticaret, Eğitim, Enerji, Hava Kirliliği, ISO 500 listesine giren sanayi kuruluş sayısı, îş gücü, Konut, Kültür ve Spor, Nüfus, Sanayi Bölgeleri, Sağlık, Suç, Tarım, Trafik, Turistik Yatak Sayısı, Ulaştırma, Vergi, Yatırım- Teşvik verileri esas alınarak yapılan sıralama sonuçlarına göre kent, gelecekte sıçrama yapacak bölge kenti olarak öne çıktı. Çalışma hayatında İzmir'in arkasından ikinci sıradan gelen Manisa, büyük ölçekli işletme sayısında ve işletme başına istihdam yaratma oranında da bölgede lider illeri arasında yer buldu. Bankacılık verileri dikkate alındığında nüfus başına ortalama  banka mevduatının düşük olduğu Manisa'da ticari kuruluşların mevduatının toplam mevduat içindeki payının ise bölgedeki en yüksek orana sahip olduğu görüldü.


 

PERFORMANSI ARTTI 


Dış ticarette de Manisa ilinin diğer iller ile karşılaştırıldığında iyi bir performans gösterdiği görüldü. Hem ihracat hem de ithalat verilerinde kent, İzmir'in ardından bölgenin ikinci kenti oldu. Net göç veren bir il olan Manisa, organize sanayi bölgesindeki başarıyı ise küçük sanayi sitelerinde de dolu işyeri sayısında gösteremedi. 

Sanayi bölgelerinde ve tarım alanında iyi bir performans gösteren kentin gerçek potansiyelinin altında kaldığını ortaya koyan rakamlar yorumlandığında Manisa'nın bu alanlara daha fazla kamu ve yerli yatırımı çekmesi ve yatırım teşvikleri alması için yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Habertürk Egeli