04 / 07 / 2022

Marble Tower İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Marble Tower İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 200 bin TL sermaye bedeli ile Abdul Fattah Almshantaf tarafından kuruldu.Marble Tower İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 200 bin TL sermaye bedeli ile Abdul Fattah Almshantaf tarafından kuruldu.

Marble Tower İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) Her türlü gayrimenkul alımı, satımı, kiralaması ve dahili ticaretini yapmak. Her türlü gayrimenkul alım ve satımında komisyonculuk hizmeti vermek. Bu işlerle ilgili olarak danışmanlık yapmak. 2) Her türlü onarım, restorasyon ve inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, işletmek ve kiraya vermek. İnşaat işi ile ilgili olarak tüm inşaat makine,araç ve teçhizatların yedek parçalarının imalat, alım ve satımını yapmak. 3) Gayrimenkul ile ilgili her türlü müşavirlik, mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Şehir ve imar planları hazırlamak, arazi ölçüm haritalama, birleştirme, ifraz ve bilumum kadastro işleri, konut, ticari, endüstriyel, turistlik, eğitim, kültür, sağlık, eğlence hizmetleri için kullanılacak yapıların plan, tasarım, inşaat ve etüt işlerini yerine getirmek, plan tadilatları için müracaatlar yapmak, uygulamalarını yaptırmak. 4) Her türlü inşaat, planlama, işletmecilik faaliyetlerinde organizasyonlar yapmak, emlak projeleri geliştirmek, bunların pazarlaması ve ticaretini yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 5) Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 6) Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 7) Her türlü teknolojiden ve telekomünikasyon aracından yararlanmak suretiyle amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli her türlü sistemi kurmak, kurdurmak, pazarlamak, bu sistemlerden faydalanmak suretiyle bilgi ve veri toplamak, bunları pazarlamak. 8) Yurt içi ve Yurt dışında sağlık alanında hastanelerle anlaşma yapılarak her türlü sağlık turizmi alanında faaliyette bulunmak. 9) Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, taahhüt, pazarlamacılık ve ticaret işleri ile iştigal edebilir. 10) Lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 11) Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR,minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, 12) İnsan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak,bu amaçla gerekli olan tır filolarını kurmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 13) Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek. 14) Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak. 15) Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 16) Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 17) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların üretimi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.