Ag Marıne Solutıons Denizcilik Mühendislik Prodüksiyon Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ag Marıne Solutıons Denizcilik Mühendislik Prodüksiyon Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ag Marıne Solutıons Denizcilik Mühendislik Prodüksiyon Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu.


Ag Marıne Solutıons Denizcilik Mühendislik Prodüksiyon Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu. . 

 

Ag Marıne Solutıons Denizcilik Mühendislik Prodüksiyon Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:

Çevre ve denizcilik konuları öncelikli olmak üzere: a. Denizde ve karada araştırma  geliştirme ve mühendislik hizmetleri sunmak, b. İlgili kurum kuruluşlar ve kişilere danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, c. Organizasyon ve prodüksiyon yapmak. Şirket yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır.  1- MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ    Mühendislik danışmanlık hizmetleri , jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri, iyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri, petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, ulaştırma Projelerine Yönelik Mühendislik ve Danışmanlık Faaliyetleri,  su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri, su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri, biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri, doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri ve sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri yapmak.  2- BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA     Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri, sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri, sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri, televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri, web portalı faaliyetleri, diğer bilgi hizmet faaliyetlerinin araştırma hizmetleri, reklam ajanslarının faaliyetleri, piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri, diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım, uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil), bilgisayar oyunlarının ve diğer yazılım programlarının yayımlanması, bilgisayar programlama faaliyetleri yapmak. 3- İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ a- İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı  vb. hizmetleri, patent aracılığı yapmak. b- Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri. c- Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler ve balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık  ve dağcılık rehberliği yapmak. d- Bilirkişi faaliyetleri, diğer hukuki hizmet faaliyetleri patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler yapmak.  e- Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri. f- Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri yapmak. g- Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi ve bölgesel kalkınma projeleri hizmetleri yapmak. h- Genel ekonomik, ticari ve istihdam ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri  ve genel ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel istihdam politikaları, meteoroloji işleri gerçekleştirmek. ı-Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri vermek. 4-EĞİTİM a- Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik, vb. kursların faaliyetleri, b- Spor ve eğlence eğitim kursları jimnastik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt vb.eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri, c- Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti  müzik, fotoğraf, resim, drama, vb. eğitimi,  d- Akademik özel ders verme faaliyeti temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde bire bir eğitim vermek. e- Diğer eğitim kursu faaliyetleri; cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma, vb. eğitimi vermek. f- Eğitimi destekleyici yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmetleri yapmak.   5- BASIM-YAYIN a- Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım ve yayım hizmetleri yapmak. b- Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım  ve yayım hizmetleri yapmak. c- Kumaş ve tekstil ürünleri ve her türlü promosyon malzemesine  baskı  hizmetleri yapmak. 6- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesi ile yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere, teessüs etmiş veya edecek olan hakiki veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere ve projelere iştirak edebilir ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir veya bunları iktisap edebilir, yerli veya yabancı şirket ve veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. 7- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

 

 

Ag Marıne Solutıons Denizcilik Mühendislik Prodüksiyon Ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Şerifali Mah.Türker Cad.25/2 Ümraniye