09 / 08 / 2022

Maritza Vadi Konakları'na idare mahkemesi dur dedi!

Maritza Vadi Konakları'na idare mahkemesi dur dedi!

İstanbul 8. idare Mahkemesi, Çubuklu ' da viyadük kenardında inşaatına başlanan Maritza Vadi Konakları projesini, yeşil alan azlığı ve üst ölçekli planlara uyulmadığı gerekçesiyle durdurdu...İstanbul 8. idare Mahkemesi, Çubuklu'da viyadük kenardında inşaatına başlanan Maritza Vadi Konakları projesini, yeşil alan azlığı ve üst ölçekli planlara uyulmadığı gerekçesiyle durdurdu.


Çubuklu Dedeoğlu ve Viyadük merkezli konumda olan kayıtlarda ise Paşabahçe Mahallesi 36 pafta, 248 ada olarak gözüken alanda yapılması düşünülen toplu konut inşaatı yargı engeline takıldı. 

Maritza Vadi Konakları adıyla başlayan toplu konut projesinin yürütmesi İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. 


Boğaziçi Öngörünüm ve geri görünümden etkilenen bölge Gerekçede ise yapılan plan tadilatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yetkisinde olmadığına vurgu yapılırken, söz konusu arazinin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 2. Maddesi'nde, tanımlanan vasıfları kapsayan alanda kaldığına yer verildi. 

Maritza İnşaat; toplu konut yapmayı planladığı 27.872 m2'lik araziyi, Rüzgarlıbahçe'de hak sahibi olduğu iddiasıyla 1989 yılında açmış olduğu davalar sonucunda birçok insanın tapu alma hayalini suya düşüren Arif Yüksel'den kat karşılığı almıştı. Söz konusu araziye ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, uygun görmediği plan tadilatı talebini reddetmiş, bunun üzerine Arif Yüksel plan tadilatını Çevre ve Şehircilik Bakanlığfna yaptırarak onay almıştı. 


Bu onayın ardından Maritza İnşaat toplu konut yapımına başlamıştı... Konunun yargıya intikal etmesiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nu kapsayan bölgede revize edilen planlarda, plan tadilatı sonucu; iptal edilen yeşil alana eşdeğer yeni yeşil alanın yaratılmadığa üst ölçekli planlarda kentsel ve bölgesel yeşil alan olan parselde yapılan plan tadilatının üst ölçekli planlara uymadığı ve parsel bazında ayrıcalıklı imar hakları sağlandığı gerekçesiyle yapılan itirazı haklı bularak yürütmeyi durdurdu. 

Mahkeme. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planları revize etmek için dayanak olarak aldığı; 644 sayılı Çevre ve Şehirci14 Mart 2014 günü alınan bu kararın üzerinden tam 6 ay geçti... Toplu konut yapımı için başlanan inşaata bir çivi dahi çakılamazken, çakılacak gibi de gözükmüyor... Bu durum Beykoz'da arazilerine ilişkin kat karşılığı sözleşme imzalayanlar için emsal teşkil ederken, komisyonculuk lik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A-c maddesini de gerekçesinde belirterek şu ifadelere yer verdi: "Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak. değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulamasını sağlamak" görevi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir." yapan bazı kişilerinde çıkarları doğrultusunda nasıl mağduriyetler oluşturduklarını gözler önüne seriyor. 

Bilindiği üzere bu plan tadilatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ifadeleri tartışmalara neden olmuş ve uzun süre gündemden düşmemişti. 


Öte yandan 2007 yılında kurulan Maritza İnşaat'ın ortaklarından bir tanesinin Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül olduğu, diğer yönetimin ise Gençağa Meriç, Mehmet Meriç, Sadullah Ergün ve Ahmet Meriç'ten oluştuğu biliniyor. 


Tünaydın