Marmara Ereğlisi'nin imar planında son durum!

Marmara Ereğlisi'nin imar planında son durum!

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, ilçemizle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan ve Bakanlık tarafından onaylanmış olan 1/100.000 ve 1/25.000’lik planlarda itirazda bulunduk" dedi.


Yerel bir gazetede çıkan Marmara Ereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Kıyı Koruma Kanunu’na aykırı hareket ettiğine dair haberlerle ilgili bir açıklamada bulunan Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uyan, “Bu haberleri yaptıranlar, vatandaşlarımızın yaşadığı alanda kanserojen olduğu bilinen petrokok deposu yapmalarına izin vermediğimiz için karalama kampanyası yürütüyorlar,” dedi.


Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi her yaz on binlerce yazlıkçıyı ağırlayan turistik bir merkez konumunda. İlçede dördüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Uyan, aynı zamanda binlerce yıl geçmişe uzanan tarihi dokuya da sahip olan ilçenin bu özelliklerini koruyabilmek için büyük çaba sarf ediyor. İlçe halkının büyük destek verdiği Belediye Başkanı Uyan, ilçede yatırım yapmak isteyen büyük yatırımcılarla sık sık karşı karşıya geliyor. İlçe sınırları içinde yapılmak istenen termik santraller gibi çevreyi kirletme potansiyeli taşıyan birçok yatırım girişimine karşı ilçe halkıyla birlikte mücadele veren Uyan, tüm Trakya’da Çevreci Başkan olarak tanınıyor.


ASILSIZ HABERLER YİNE GÜNDEMDE

Sermaye sahipleri ile sık sık ters düşen Uyan hakkında özellikle yerel basında son dönemde sayıları giderek artan dayanaksız ve karalayıcı haberler yapılması dikkat çekiyor. Bunun son örneği bir yerel gazetede çıkan, belediye tarafından Kıyı Koruma Kanunu’na aykırı ruhsat verildiği iddiaları oldu. İddialara göre, rant uğruna kanuna aykırı olarak imara açılan kıyı şeridindeki koruma altında bulunan alanlara inşaat izinleri verildi. Kamaradere Mevkii olarak bilinen bölgede yapılan binaların kanuna aykırı olarak ruhsatlandırıldığı ve Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin de imzaladığı iddia ediliyor.


“İMAR KIYI KANUNU’NDAN ÖNCE VERİLMİŞ”

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Uyan, iddialara ilk ağızdan yanıt verdi. Uyan, “Marmara Ereğlisi, Trakya’nın en güzel coğrafyasına sahip ilçelerinden biri. Gerek doğası gerekse de tarihi mirası dolayısıyla oldukça önemli bir çekim merkezi. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, yıllardır bunun bilincinde olduk ve çalışmalarımızı hep bu bilinçle gerçekleştirdik. Bu duruşumuz geçmişte de bazı kesimleri rahatsız etmiştir, bugün de etmektedir. Geçtiğimiz gün çıkan bir yerel gazetede hakkımızda yine mesnetsiz iddialar ortaya atıldı. Bu sistemli bir karalama kampanyasının sadece bir adımıdır. Kamuoyunun gerçeği öğrenmesi adına konuya açıklık getirmek istiyorum. Yerel gazetede yer alan haberde adı geçen Kamaradere Mevkii’ndeki konutların imar planı 1991 yılında onaylanmıştır. Söz konusu yerde düzenleme yapan Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin ilgili maddesi 1994 yılında düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, 1994 yılından sonra imar planı yapılan alanlar için geçerlidir. Bu tarihten öncesi için SİT alanları içerisindeki uygulamalarda ilke kararları doğrultusunda uygulama yapılmıştır. Söz konusu alan da 3. Derece SİT alanıdır. Bu doğrultuda, imar başvurusu geldikten sonra Tekirdağ Müze Müdürlüğü ilgili alanda kazı yaptırır. Tarihi eser çıkmazsa imara uygun olduğuna dair raporunu Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na sunar. Kurul 2863 sayılı yasa gereği mevzuata aykırı bir durum olmadığı tespit edilerek tarafımıza inşaat izni verebileceğimize dair yazı gönderir. Biz de bu süreç sonunda inşaat izni veririz. Ayrıca proje onaylandıktan sonra iskân için de yine kurula başvuru yapılarak binanın uygunluğu kurulca yerinde denetlenir ve ancak ondan sonra biz iskân veririz. Adı geçen binalarla ilgili olarak da bu çerçevede işlem yapılmıştır. 1994 yılından sonra imara açılan alanlarda belediyemiz, kanuna ve yönetmeliğe uygun hareket etmiştir. Diğer yandan, iddialarda adı geçen binaları yapan müteahhit firma, bölgemizde başka projeler de yürütmüştür. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde yasal açıdan mevzuata aykırı hiçbir işlem tespit edilmemiştir,” diye konuştu.


“İHMAL SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Uyan, “Konuyla ilgili Tekirdağ Valiliği’ne şikâyette bulunulmuştur. Burada bir suç unsuru olduğu iddia edilmektedir. Eğer bu bir suç unsuruysa Türkiye genelindeki yazlık bölgelerdeki imar planları ve yapılaşmaların tamamında da suç unsuru olduğu anlamına gelmektedir. Şikâyet sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapılmıştır. Ancak yapılan incelemenin eksik olduğu açıktır. Söz konusu alan 3. Derece SİT alanıdır ve 2863 sayılı kanun gereği Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafında bu alanla ilgili işlem yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yaptığı incelemede Koruma Kurulu’ndan bilgi almadığı ve hiçbir yazışma yapmadığı anlaşılmaktadır. İl Müdürlüğü’nün eksik incelemeyle hazırladığı rapor doğrultusunda Kaymakamlıktan soruşturma izni istemiş ve Kaymakamlık da raporun doğruluğunu araştırmadan izin vermiştir. Burada bir ihmal söz konusu olabilir. Bu işlemleri yapan görevlilerin de vicdani sorumlulukları olduğunu kamuoyuyla paylaşmak isterim,” dedi.


“GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR”

Uyan, konunun yasadışı hiçbir yönünün bulunmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu iddiaları ortaya atanların da şikâyette bulunanların da kimler olduğunu iyi biliyoruz. Bunu Ereğli halkı da çok iyi bilmektedir. Bu şikâyet ve iddialar tamamen mesnetsiz ve asılsız iddia ve şikâyetlerdir. İddia sahibi bu kişilerin esas amacı bölgemizde yerleşim alanı içinde kanserojen olduğu bilinen petrokok kömürü depoları yapmaktır. Bu konuyla ilgili bize başvuruları olmuş ancak tarafımızca bu başvurular kabul edilmemiştir. Petrokok depolanmak istenen alanda 2500 öğrencimiz okumakta ve bir o kadar da vatandaşımız ikamet etmektedir. Bu sebeplerle bu alanda petrokok depolanmasına izin vermedik. Bir süredir sürdürülen karalama kampanyasının esas nedeni de budur.”


Uyan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca, ilçemizle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan ve Bakanlık tarafından onaylanmış olan 1/100.000 ve 1/25.000’lik planlarda resen enerji alanı olarak gösterilen planlara itirazda bulunmuştuk. Hakkımızda karalama kampanyası yürütenler, ilçemizde ciddi çevre sorunları yaratabilecek enerji yatırımları da yapmak istemektedir. Bu nedenle kendi gazeteleri üzerinden mesnetsiz haberlerle gündem oluşturup gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadırlar. Gerçekler kısa süre içinde gerçekleştireceğimiz bilgilendirme kampanyaları ile ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki günlerde her detayı kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum.”


Posta Trakya