Martı GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Martı GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Martı GYO 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi olarak, denetimden sorumlu komite tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi. 

  

Açıklama:

Şirketimizin 12.07.2017 tarih 965 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

  

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 01.04.2017 - 31.03.2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına

  

oybirliğiyle karar verilmiştir.