Martı GYO'nun 9 aylık faaliyet raporu!

Martı GYO'nun 9 aylık faaliyet raporu!Martı GYO'nun 1 Nisan 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihli özel hesap dönemi faaliyet raporu, sorumluluk beyanı, finansal raporu yayınlandı.


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 01.04.2020-31.12.2020 özel hesap dönemi faaliyet raporu, sorumluluk beyanı, finansal raporu hakkında açıklama yaptı. 

Martı GYO'nun 1 Nisan 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihli özel hesap dönemi faaliyet raporu, sorumluluk beyanı, finansal raporu yayınlandı.

Martı GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 01.02.2021

KARAR SAYISI  : 1063

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a –Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2020 tarihinde sona eren (01.04.2020-31.12.2020 Özel Hesap Dönemi)  9 aylık döneme ait finansal tabloları ile aynı döneme ilişkin 9 aylık faaliyet raporu  tarafımızdan incelenmiştir.

b – Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

c – Şirketteki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru biçimde yansıtmaktadır.

Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın