Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rıza Boz, Sedat Karahan, Hayrullah Çelik, Cemal Ay ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 20 Mayıs'ta Sancaktepe'de kuruldu.Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Rıza Boz, Sedat Karahan, Hayrullah Çelik, Cemal Ay ortaklığıyla 20 bin TL sermaye ile 20 Mayıs'ta Sancaktepe'de kuruldu. 


Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.  2.Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  3.Söve, prekast, cephe kaplama ve yapı malzemeleri ile beton, polyester, poliüretan, fiberli betondan yapı malzemeleri üretmek, imalatı, şatış ve montaj işlerini yapmak.4.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 7. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 8. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek 9.    Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  10.   Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.11. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 12.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.13. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha izimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 14.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.15. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.   16.   İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.17. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 18.   Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 19.   Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak 20.   İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak 21.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 22. Her türlü nalburiye işleri yapmak.


Master Cephe Kaplama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Merve Mahallesi, Ayvaz Sokak14/1