Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İsmail Egemen Tezcan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Selami Özgür Tezcan Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 26 Ağustos'ta Ümraniye, Tantavi Mahallesi'nde

Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İsmail Egemen Tezcan Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Selami Özgür Tezcan Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 26 Ağustos'ta Ümraniye, Tantavi Mahallesi'nde kuruldu.


Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirket her türlü inşaat, proje geliştirme, gayrimenkul yönetimi ve danışmanlık faaliyetlerini gerçekleştirme ve diğer ilgili sektörlerde güçlü bir piyasa aktörü olmak amacıyla kurulmuştur.Şirket aynı zamanda aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilir;  1-Yurt içi ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt, montaj işleri yapmak, satmak kiralamak kiraya vermek  kendi nam ve hesabına arsalar, araziler satın almak ,bu tesislerin gerektirdiği inşaat ve tesisat malzemeleri ekipmanları iç ve dış tefriş elemanları üretmek ,alıp satmak  2-Bu arsalar ve araziler üzerinde ve ayrıca başkalarına ait arsalar ve araziler üzerinde kendi nam ve adına kat karşılığı her türlü toplu ve münferit konutlar, villalar, iş hanları, organize işyerleri, çarşı, otel, motel,pansiyon, turistik tesisler, tatil köyleri, okul, fabrika binaları inşa etmek;  3-Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların,sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarım için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkullere ait bölümlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevleri yerine getirmek 4-Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak iş yerleri, turistik tesisler, alışveriş merkezleri, garaj, depo, antrepo, ofis, imalathane yerleri satın almak,kiraya vermek, kiralamak;  5-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma,pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar için taahhütte bulunmak;  6-Her türlü taşınmazı satın alarak veya bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, kiraya vermek, yönetimini ya da işletmesini yapmak, bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek; 7-Profesyonel site yönetimi faaliyetleri gerçekleştirmek;   8-Şirketin ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlariçin gerekli tüm tasarruflarda bulunmak;  9-Her türlü yer altı ve yer üstü bayındırlık hizmetleri, yol,köprü, kanal, tünel, hava alanı, limanlar vb. işler-özel sektör ve devlet ihalelerine girmek, almak, devir etmek alınmış ihaleleri devir almak ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmek;  10-Yerli ve yabancı çalışan istihdam etmek ve çalışanları yurtiçi ve yurt dışında eğitime tabi tutmak;  11-Turizm Seyahat ile ilgili turizm seyahat acenteleri kurmak turizm büroları açmak  gerek yurt içinde gerek yurt dışında turistik acente irtibat büroları kurmak mümessillikler almak  seyahat  şirketleri ile işbirliği yapmak kara deniz hava araçlarını satın almak veya kiralamak icabında satmak;  12-Her Türlü dekorasyon restorasyon tadilat işleri ve projeleri yapmak yaptırmak dekorasyon konusu ile ilgili her nevi emtianın alım satım ve imalatını yapmak;  13-Konusu ile ilgili her çeşit atölye ve fabrikalar kurmak inşa etmek kiralamak satın almak işletmek kiraya vermek ve satmak;   14-Yerli,yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile amaç ve konusu dahilinde gerekirse ortak iştiraklerde bulunmak, konsorsiyumlar ve ortaklıklar kurmak, var olan veya kurulacak ortaklıklara katılmak, başka şirketlerin paylarını  almak ve satmak, temsilcilikler vermek,acenteler ve temsilciler atamak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak;  15-Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik-özel ve resmi her türlü kurum, şirket veya kişiye, yönetim danışmanlığı hizmeti sunmak, bu kapsamda şirketlere ait bilgilerin faydalı hale getirilmesi çalışmalarını yürütmek, tasarlanmış projeleri hayata geçirmek, proje uygulama servisleri sunmak, söz konusu kurumların, şirketlerin ve kişilerin yönetim, organizasyon, hizmet,metot ve teknolojilerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalar geliştirmek, bunların takibatı ve mevcut uygulamaların izlenmesi ve raporlanmasını yapmak ve bu projeleri gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak;  16- Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik-özel, ve resmi her türlü kurum, şirket veya kişi için bilgisayar, bilgi işlem ve güvenlik sistemleri kurmak, bu alanda kullanılan araç ve gereçler ile donanım cihazlarının ve aksam, teferruat ve yedek parçalarının üretim kurulum ve alım - satımını yapmak; resmi ve özel kurum ve kuruluşların konusu ile ilgili olarak arttırma veya eksiltme suretiyle açmış olduğu ihalelere iştirak etmek, teklif vermek, bu kapsamda yurt içindeki ve yurt dışındaki firma veya şirketlere ortak olmak,mümessilliklerini ve acenteliklerini almak; ilgili firmalara mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmak, her türlü bilgisayar yazılımlarının üretim geliştirme alım  satım ve destek faaliyetlerini gerçekleştirmek;   17-Şirket konuları ile ilgili iştigal eden ticari işletmeler, şirketler, gerçek kişiler ve tüzel kişileri iktisap etmek; 1


Matris Proje İnşaat Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Ümraniye, Tantavi Mahallesi, Estergon Caddesi, Exen İstanbul F Blok 24/353