Mavi Project Gayrimenkul Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Mavi Project Gayrimenkul Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu!

Mavi Project Gayrimenkul Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Metin Şen tarafından kuruldu.


Mavi Project Gayrimenkul Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Metin Şen tarafından kuruldu.

Mavi Project Gayrimenkul Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi konusu:
Gayrimenkul : a) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. b) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. c) Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. d) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. e) Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. f) Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. İnşaat : a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. I) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirilmesi için: a) Şirket bu maksatla gayrimenkul satın alabilir. Gayrimenkuller ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir ,inşaat yapabilir, bunu gerektiğinde satabilir. Bu gayrimenkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonunu ,ifraz ve tevhit işlemleri, irtifak, cins tahsisi işlemlerini yapabilir ve kat mülkiyeti, üst hakkı, intifa hakkı, vefa hakkı tesis edebilir ve ettirebilir. Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinden mülkiyetten gayri ayni haklar ve ipotek tesis edebilir, ayni ve şahsi kefalet ve teminat ve garanti verebilir. Şirket alacaklarından dolayı başkasına ait gayrimenkuller üzerinden şirket lehine ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi, vefa hakkı, taşınmaz mükellefiyeti alabileceği gibi, başkalarının borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirkete ait gayrimenkuller üzerinden üçüncü şahıslar lehine ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi, vefa hakkı, taşınmaz mükellefiyeti verebilir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ve sair varlıkları teminat göstererek istikrazda bulunabilir, işletme rehini tesis edebilir. Tesis ettiği iş bu işlemleri kaffesini dilediği şekilde tadil, fesih ve fek edebilir. Gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir, tapuya şerh eder ve ettirir. b) Menkul ve gayri menkuller edinmek, kiralamak kiraya vermek satmak, kendi iştigal konusu içinde yer alan şirketlere ortak olmak, onların hisselerini satın almak veya satmak. c) Yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finans kurumlarından kredi temin edebilir , piyasa şartları ile borç alabilir, sahibi bulunduğu gayri menkulleri ipotek verebilir, mevcut haklarını teminat olarak üçüncü şahıslar nezdinde kullanabilir, her türlü mükellefiyet altına girebilir. d) Yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile finans kurumları nezdinde cari hesaplar, kredi hesapları açtırabilir, bu hesapları şirketin amaçları doğrultusunda kullanabilir veya  anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Mavi Project Gayrimenkul Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi adres: Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sok. A Apt.N.21 A/1 Sarıyer