Medicaleste Sağlık Turizmi Danışmanlık Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Medicaleste Sağlık Turizmi Danışmanlık Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Medicaleste Sağlık Turizmi Danışmanlık Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Lale Kaya tarafından kuruldu. 


Medicaleste Sağlık Turizmi Danışmanlık Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Lale Kaya tarafından kuruldu. 

Medicaleste Sağlık Turizmi Danışmanlık Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
SEYAHAT ACENTALIĞI YAPMAK 1-Yurt içinde ve yurt dışında kara,deniz ve hava ulaştırma araçlarıyla bireysel veya grup gezileri düzenlemek,spor,toplantı ve benzeri düzenlemeleri gerçekleştirmek veya başka acentalar tarafından yapılan bu tür organizasyonların biletlerini satmak. 2-Şehir ve yöre turları veya yurtiçi turlar düzenlemek veya başka seyahat acentaları tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satmak,sattırmak ve bunlara ilişkin rezervasyonları yapmak. 3-Her türlü ulaşım araçlarının biletlerini satmak veya sattırmak,bu araçlarda isim ve yer rezervasyonları yapmak ve yaptırmak. 4-Turizmin ve turizm işletmeciliğinin gereği olarak her türlü malları,kara,deniz ve hava ulaştırma araçlarını ve gerekli olabilecek diğer araç ve gereci yurt içinden ve dışından satın almak,pazarlamak,ithal ve ihraç etmek. 5-Turistik otel,motel,tatil köyleri,kamp yerleri,pansiyon,dinlenme evleri,plaj,lokanta,kafeterya,büfe ve benzeri işyerlerini inşa etmek,işletmek,kiraya vermek,veya kiralamak. 6-Turistik hediyelik eşya ve el sanatlarının alım ve satımını yapmak,ihraç etmek. 7-Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmak ve fuarlar katılmak. tarihi,turistik,sosyal ve kültürel özelliklerihakkında bilgiler derlemek. 9-Bu bilgileri kitap,yayın,film ve video bantları şeklinde üretmek,bilgilerin basımını ve dağıtımını yapmak,turizm ile ilgili her türlü yayın yapmak. 10-Turizm endüsrisine ilişkin tantım,reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek. 11-1618 Sayılı Seyehat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak,yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak,yerli ve yabancı turisleri konaklatmak,tur düzenlemek. 12-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, organizasyonlar yapmak, Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, transfer işlemleri, tur düzenleme, rehberlik hizmetlerini, konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yürütmek. başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, kiralamak almak, satmak, Acentelik belgesi alarak her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak, bilet rezervasyonu yapmak, bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. Turizm amaçlı her türlü motorlu araç Kiralama hizmetleri verebilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a.Şirketin amacı ile ilgili olarak gerekli ham madde ve yardımcı maddelerin,malzemelerin ve gereçlerin alım,satımı,üretimi,ihrcat ve ithalatı. b.Dahili ticaret,komisyonculuk,iç ve dış uluslar arası mümessillik,pazarlamacılık ve toptancılık. c.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda kredi anlaşmaları yapmak,turizm kredisi,yatırım ve işletme kredisi ve benzeri krediler almak. d.Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için her türlü malı,ticari,sınai,idari ve hukuki tasarruf ve çalışmalarda bulunmak. e.Şirketin çalışma alanlarına giren konularda hakiki ve hükmü şahıslarla şirket kurmak,ortak girişimlerde bulunmak,var olan ticari işletmelere katılmak,kuruluşların hisselerini,tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini,aracılık yapmamak koşuluyla,almak ve satmak,değiştirmek ve teminat olarak göstermek. f.Şirket için gerekli araç,gere,makine ve tesisler ile taşınmazları satın almak,kullanmak,devir etmek,kiralamak,kiraya vermek.Büro,ofis yönetim binaları inşa etmek,satın almak,kiralamak ve kiraya vermek. g.Şirketin konusuyla ilgili şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek,rehin,kefalet ve diğer her türlü aynı ve şahsi teminatları vermek. h.Şirket işleri için gerekli taşıtları kiralamak,satın almak,devretmek ve bunlar üzerinde tasarruflarda bulunmak,otobüs,gemi,yat,uçak,helikopter vb.taşıt işletmeciliği yapmak. i.Yerli ve yabancı marka,ihtira beratı,bilgi ve uzmanlık,patent ve diğer mülkiyet haklarını iktisap etmek,devir ferağa etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. SAĞLIK TURİZMİ-SAĞLIK HİZMETLERİ 1-Sağlık Turizmi organizasyonları yapmak.Konuyla ilgili yazılı ve görsel medyada ve internet ortamında reklamlar vermek. Sağlık Turizmi ile ilgili paket programları hazırlamak, pazarlamasını yapmak. 2-Ulusal ve Uluslararası sağlık organizasyonları düzenlemek. Bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. 3-Her nevi sağlık kuruluşu gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, Komisyon anlaşmaları yapmak.Yerli ve yabancı kişilere arzını sağlamak veya üçüncü şahıslara tanıtım ve pazarlamasını sağlamak.İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak.Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek. 4-Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak bu kuruluşlardan personeline,otellerde konaklayan yerli ve ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Medicaleste Sağlık Turizmi Danışmanlık Organizasyon İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Cd.Velı Baba Ap.35/4 Kadıköy