06 / 12 / 2022

Megajoule Enerji Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Megajoule Enerji Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Megajoule Enerji Danışmanlık Limited Şirketi, Sadık Çetinkaya, Megajoule II Consultoria Em Energias Renovaveis SA tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık 2014 tarihinde kuruldu.Megajoule Enerji Danışmanlık Limited Şirketi, Sadık Çetinkaya, Megajoule II Consultoria Em Energias Renovaveis SA tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta kuruldu. 


Megajoule Enerji Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu; 1- Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri  yapmak. Rüzgar, güneş , yenilenebilir enerji kaynaklarını ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler yapmak 2- Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri bulunmak . 3- Rüzgar ve güneş enerjisi alanında ilgili ölçümleri yapmak , Bu ölçümleri yapmak için gerekli ekipmanları toptan yada perakende   almak  ,satmak , ithal ve ihraç etmek,   4- Yenilenebilir enerjiler , endojen enerjiler, enerji verimliliği ve ilgili teklonojiler  konusunda danışmanlık yapmak      yenilenebilir enerji ve benzeri konularda eğitim vermek,   5- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,  eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak şirket konusuyla ilgili her türlü işi taahhüt etmek. 6-Ticari vekil veya vekiller tayin edebilir.Bunlara şirket konusu ile ilgili her türlü vekaleti verebilir.Şirketi  borç ve taahhüt altına sokacak vekaletler verebilir ve şirketin iştigal konusuyla ilgili yapacağı  her türlü işlem için vekil veya vekiller tayin edebilir  vekalet verebilir. 7-Şirket amacı ile ilgili olarak ithalat ihracat dahili ticaret iç ve dış uluslararası mümessillik bayilik distribütörlük, müşavirlik, pazarlamacılık ,toptancılık işlerini yapmak 8- Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak.  Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.   9-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve motorlu taşıt alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon bedelli veya bedelsiz kamuya yola veya yeşil alana terk işlemleri yapabilir ve benzeri işlerle ilgili   her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.   10-Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek , rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek , ipotek rehin ve diğer teminatları almak , ipotek karşılığı bir teminat ile yada teminatsız olarak ödünç alabilmesi ,ipotek tesis edilmesi ve terk edilmesi , ticari işletme rehini akdedilebilmesi, 11-  Şirket konusu ile ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında kredi anlaşmaları yapabilir, uzun vadeli ve kısa vadeli borçlanabilir. 12- Şirketin işleri için iç ve dışi piyasalarda uzun orta kısa vadeli  istikrazlar akdetmek enval ve kefalet açık krediler senet üzerinde avans kredileri emtia üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek.


Megajoule Enerji Danışmanlık Limited Şirketi adres: Kağıthane, Merkez Mahallesi, Seçkin Sokak, Z Ofis İş Merkezi, No:2-4 Daire:70. 
Geri Dön