Mehmet Kamil Demirel, Trend GYO'nun yeni genel müdürü oldu!

Mehmet Kamil Demirel, Trend GYO'nun yeni genel müdürü oldu! Mehmet Kamil Demirel, Trend GYO'nun yeni genel müdürü oldu!

Amer Alshava'nın görevinden istifa etmesinin ardından Trend GYO'un genel müdürlük koltuğuna Evrim Karayel geçti...


Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel müdür ataması hakkında açıklama yaptı.

Trend GYO'nun Genel Müdürlüğü'ne 19 Nisan 2019 tarihi itibari ayrılan Amer Alshavanın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mehmet Kamil Demirel getirildi. 

Trend GYO KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.04.2019 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak 2019/11 karar no ile;

Şirketimizin genel müdürlük görevinden 19.04.2019 tarihi itibari ayrılan Amer Alshavanın yerine 08.11.2017 tarihinden itibaren Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Kamil Demirel'in 20.04.2019 tarihi itibari ile Şirketimiz Genel Müdür olarak olarak atanmasına, 

Şirketimizi her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerde şirket kaşesi veya unvanı altına vaaz edeceği münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine, 

Bağımsızlık niteliğini kaybetmiş olması ve şirket esas sözleşmemizdeki yönetim kurulu üye sayısının, en az ikisi bağımsız olmak üzere altı olması zorunlu olduğundan Sermaye Piyasası Kurulunun II-17. Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği 30 gün içerisinde yerine yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesi atanana kadar Sn. Mehmet Kamil Demirel'in genel müdürlük görevinin yanı sıra, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyesi olarak yönetim kurulu üyeliğine de devam etmesine karar vermiştir.