Mehmet Soğancı: Ulusal deprem stratejisi bize uygun değil!

Mehmet Soğancı: Ulusal deprem stratejisi bize uygun değil!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planının, Türkiye için gerçekçi olmadığını savundu

         Soğancı, yazılı açıklamasında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
 (AFAD) Başkanlığı koordinatörlüğünde Deprem Danışma Kurulu ve bazı ilgili kurum
 ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
 2012-2023ün (UDSEP), 18 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
 yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

         17 Ağustos depreminin üzerinden 12 yıl geçtikten sonra geç de olsa Ulusal
 Deprem Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmış olmasının olumlu bir adım
 olmakla birlikte, planın oluşturulması sürecinde faydalanılan çalışmalar
 arasında, Deprem Konseyi tarafından 2002 yılında hazırlanan Deprem Zararlarını
 Azaltma Ulusal Stratejisi başlıklı çalışmaya yer verilmemiş olmasının dikkat
 çekici olduğunu ifade eden Soğancı, "9 yıl sonra bugün aynı şeyleri söylediğimiz
 göz önüne alındığında, bu süre zarfında Deprem Konseyinin hazırladığı strateji
 çerçevesinde hiçbir çalışmanın yapılmamış olması ayrıca sorgulanması gereken bir
 noktadır" dedi.

         Deprem gerçeğinin Türkiye için hükümetler üstü bir konu olduğunu belirten
 Soğancı, şunları kaydetti:

         "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ülkemiz ve insanımız için
 gerçekçi değildir. Bu konu, TMMOBnin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmelidir.
 Ülke geleceği için son derece önem taşıyan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem
 Planı gibi bir belgenin ancak toplumsal bir sözleşme niteliği taşıdığında bir
 anlamı olacaktır. Bu bağlamda UDSEPin kağıt üzerinde kalmaması ve hayatta
 karşılık bulması için gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesi şarttır."
AA