Mena Vize Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Mena Vize Turizm Anonim Şirketi kuruldu! Mena Vize Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Mena Vize Turizm Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ağah    Kafkas ve Kani    Kafkas ortaklığında kuruldu. Mena Vize Turizm Anonim Şirketi bugün Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ağah    Kafkas ve Kani    Kafkas ortaklığında kuruldu. 

Mena Vize Turizm Anonim Şirketi konusu:
Sirketin başlıca amaç ve konuları sunlardır (1) Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube, temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak. (2) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. (3) Uluslararası sağlık turizmi acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube, temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, sağlık turizmi acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak. (4) Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize geçici olarak gelen T.C vatandaşı olmayan veya T.C vatandaşı olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile ilgili destek hizmetinde bulunmak. (5) Yurt dısından ülkemize gelecek turistlere yönelik her tür ve cins vize hizmetleri konusunda faaliyette bulunmak. (6) Organizasyonlar düzenlemek, her türlü halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler vermek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. (7) Gerçek ve tüzel kisiler ile isletmelerin yemekli toplantılarını organizasyonunu yapmak. (8) Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için; (a) Şirket konusuyla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü gayrimenkul, menkul mallar, tesisat ve teçhizat ile taşıtlar, araçlar ve gayri maddi hakları iktisap edebilir, satabilir, kirayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkul mallar üzerine Sirket lehine ipotek tesis edebilir ve bu ipotekleri fek edebilir; (b) Şirket konusuyla ilgili mümessillik, temsilcilik ve benzeri sözleşmeleri yapabilir; (c) Şirket ihtiyaçları için bankalardan, finans kuruluşlarından, dış kredi müesseseleri ve firmalarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli veya proje kredileri alabilir; (d) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkul ve menkul kıymetleri fikri hakları, aracılık yapmaksızın, iktisap edebilir, devredebilir, kendisine ve üçüncü kişilere ait mallar üzerine Sirket lehine üzerine rehin, ipotek tesis edebilir, rehinleri ve ipotekleri fek edebilir; (e) Sirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle isbirligi yapabilir ve kurulu veya kurulmakta olan şirketlere istirak edebilir.

Mena Vize Turizm Anonim Şirketi adres: Sultan Selim Mah.Hümeyra Sok. No:6/12 Kağıthane