Mensa Gayrimenkul faaliyet planını yayınladı!

Mensa Gayrimenkul faaliyet planını yayınladı! Mensa Gayrimenkul faaliyet planını yayınladı!

Mensa Gayrimenkul bugün Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre şirketin faaliyet planını yayınladı. Firma sahip olduğu/olacağı her türlü taşınmazın yönetimini yapması ve yatırımlar gerçekleştirmesi planlıyor...Mensa Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


Ödenmiş sermayesinin %70'ine sahip olduğumuz Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş .'nin grubumuzun sahip olduğu/olacağı her türlü taşınmazın yönetimini yapması ve yatırımlar gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Grubumuzun sahip olduğu Adana, Çorlu ve Kayseri 'de bulunan gayrimenkullerin toplam alanı, 875.000 m2'dir. Bununla birlikte ülke genelinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine bağlı olarak yeni gayrimenkul edinimlerine yönelik istişarelere devam edilmektedir.

26/08/2013 tarihinde toplanan Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu, mevcut arazi stoğu ile birlikte Potansiyel projelerin değerlendirilmesi amaçlanarak, müşavirlik hizmeti alınmasına karar vermiş  ve;1. Mevcut imar durumlarının detaylı olarak raporlanması,


2. İmar Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak imar revizyon önerilerinin sunulması ile bu işlerin takibinin yürütülmesi,


3. Güncel değerleme raporlarının hazırlanması ve periyodik olarak sunulması,


4. Özellikle hakim ortaklarla kurulacak ilişkilerin şirkette pay sahibi kişilerin haklarını koruyacak şekilde yönetilmesi,


5. Mensa grubu bünyesindeki şirketler arasında gayrimenkullerin satımı, kiralanması ve ayni sermaye olarak kullanılması vb. ilişkilerin kurulmasına dair görüş bildirilmesi, iş ve işlemlerin takibi, 


6. Projelerin mevzuata uygun şekilde oluşturulması, bu projelerin oluşturulmasını müteakiben projeye uygun inşaat yapılabilmesi maksadıyla üçüncü kişilerle anlaşarak ilgili işlerin yaptırılması ve denetimi,


7. Projelerin oluşturulmasını takiben, satış, kiralama vb. işlemler için üçüncü kişi danışman firma seçimi,


8. Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, projelerin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek sair iş ve işlemlerin yürütülmesi, söz konusu iş ve işlemler ile ilgili düzenli olarak MENSA'ya raporların sunulması


Hizmetlerinin alınmasına yönelik olarak Günel İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., ile 01/09/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, iştirakimiz tarafından müşavir firmaya 100.000 TL/yıl (KDV DAHİL) ücret ödenecektir.

Bununla birlikte, müşavir firmadan öncelikli olarak ;


* Tekstil fabrikası alanı içerisinde bulunan lojistik alanların (yaklaşık 10.000 mt) kiraya verilmesi


* İlişkili taraflara ait  otel/ofis  projesi kapsamında değerlendirme hazırlanması


* İlişkili taraflara ait İstanbul ilindeki konut imarlı arazinin projesinin değerlendirilmesi


Hususlarında rapor talep edilmiştir.


Bu raporların sonucuna göre, iştirakimiz, ilişkili taraflarına ait konut ve otel/ofis projelerinin yapımını üstlenmeyi veya şartların uygun olması durumunda projeleri portföyüne dahil etmeyi değerlendirecektir.