Meralar kentsel dönüşüme açılamaz!

Meralar kentsel dönüşüme açılamaz! Meralar kentsel dönüşüme açılamaz!

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP), Mera Yönetmeliğinin iptal edilmesiyle ilgili açtığı davada karar çıktı. Danıştay, mera alanlarının kentsel dönüşüme açılamayacağını yönünde karar verdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 30 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mera Yönetmeliği’ne ilişkin düzenleme, meralarla birlikte yaylak ve kışlak gibi hayvancılık yapılan alanların yapılaşmaya açılmasıyla ilgili Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı. 

Danıştay 17’nci Dairesi’nde yürütmenin durdurulması istemi incelendi, bu kapsamda Tetkik Hakimi ve dairenin iki üyesi Yönetmelik değişikliğinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve gecikmesinde zarar bulunacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasıyla ilgili görüşte bulunmuştu. Buna karşı üç üyenin oylarıyla, HKP’nin yürütmenin durdurması istemi red etmişti.

Davanın esastan görüşülmesi aşamasında Danıştay Savcısı HKP’ye hak verdi. Savcı yapılan mera yönetmeliği değişikliğinin; Anayasa’nın “Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması” başlıklı 45’inci maddesi, 4342 sayılı Mera Kanununun “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” başlıklı 14’üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” başlıklı 73’üncü maddesindeki düzenlemelere açıkça aykırı olduğu kararını verdi. 

Konuyla ilgili açıklamda bulunan HKP, “Eğer bu yönetmelik değişikliği iptal edilmezse; meralarımızın siyasi iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmesinin önü açılacaktır. İktidar yandaşı vurguncular, verimli meralarımızın tahsis amacını değiştirerek buralara beton yığınları dikecekler. Dolayısıyla zaten yıllardır sistemli bir şekilde hayvancılığı yok eden AKP’giller’in bu politikaları nedeniyle halkımız, en temel besin kaynağı olan ete daha fazla hasret kalacak, süt ve süt ürünlerine ulaşmak da güçleşecektir” ifadelerini kullandı.

Meralardaki imar barışı için yeni düzenleme!