07 / 07 / 2022

Mersin Akdeniz'de 3 mahallede kentsel dönüşüm başlıyor!

Mersin Akdeniz'de 3 mahallede kentsel dönüşüm başlıyor!

Akdeniz ilçe sınırları içerisinde bulunan Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahalleleri, ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edildi. İmar ve Çevre Komisyon Raporları, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.Akdeniz Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan meclis toplantısının 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Belediye konferans salonunda yapılan meclis toplantısına, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Fazıl Türk başkanlık etti. Kasım ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde görüşülen ve ihtisas komisyonlarına havale edilen konuların görüşüldüğü mecliste, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki birleşim tutanak özetleri oylanarak kabul edildi. Akdeniz Kaymakamlığı’nın talebi ile hükümet konağı yapılmak üzere Toros Devlet Hastanesi’nin güneybatısında yer alan alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına resmi kurum alanı olarak işaretlenmesini içeren İmar ve Çevre Komisyon Raporları, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.


KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANININ SINIRLARI BELİRLENDİ

Gündemin 4’üncü maddesinde yer alan ve tüm komisyonların ortak raporunun görüşüldüğü teklif ile Barış, Bahçe ve Mahmudiye Mahallelerinin bir bölümü, ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edildi. Komisyon raporunda Akdeniz ilçesinin hızla gelişmesi, dışarıdan göç alması ve artan nüfusun, konut açığını, plansız ve çarpık yapılaşmayı, mevcut yapılaşmanın imar planı kararlarına aykırı yapılaşması sorunlarını beraberinde getirdiği belirtildi. Ayrıca ulaşım sistemindeki işlevsizlik ve yetersizliğin, bölgenin kent içindeki konumunun, deprem riski dikkate alındığında bölgedeki planlama kararlarının kapsamlı bir revizyona tabi tutulması ve işyeri ile konutların üretimi için örgütlenme ve finans hususları ile birlikte ele alınarak sağlıklaştırılması ve kente kazandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede Bahçe, Barış ve Mahmudiye Mahallelerinin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla ’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5’inci maddesinde yer alan, ’Atık Su, Evsel Katı Atık Tarifeleri ve Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin’ belirlenmesini içeren Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilerek yürürlüğe girdi. Dilek ve temenniler bölümünün ardından bir sonraki meclis toplantısının 1 Aralık 2015 Salı günü yapılmasına karar verildi ve toplantı sona erdi.Adana İlk Haber