01 / 07 / 2022

Malatya Darende'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Malatya Darende'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Malatya Darende'de kentsel dönüşüm başlıyor. Malatya Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, TOKİ Başkanlığı tarafından ilçede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının ön protokolünü de imzaladı.TOKİ Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesinde protokolü imzalayan Eser. onayın ardından bir süreden ben devam eden hazırlık çalışmalarının projenin gerçekleşmesi ile hayata geçeceğini söyledi Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Darende'de çarşıdaki ışyertennın yemleneceğim ve belirli bölgelerdeki evlenn çalama dahilinde projeye uygun yem konutlar olarak halkın istifadesine sunulacağını belirten Eser. "TOKİ ile inşallah Darende'nin çehresini değıştınp geleneksel mıman anlayçımıza uygun tasarım ve projeterte ilçemizi daha güzel bir hale dönüştüreceğiz' dedi  TOKİ  Başkanı Ergun Turan ve uzmanlann Darende'de incelemelerde bulunarak kentsel dönüşümle yemlenecek alanlar uzenne gerekli tespitten yaptıklannı dile getiren Eser. "Öncelikli hedetımız çarşıdaki işyerlerini ıkı katlı genç. 

içerisinde sosyal ve yaşamsal ımkaniann bulunduğu. altında kapalı bir otoparka sahip olduğu ve en önemlisi de geleneksel mıman tarzta yenden inşa etmek. İnşallah o zaman esnafbnmız daha güzel çyerlenne kavuşacak çarşımız mıman tarzıyla yerli w yabancı turıstlenn de uğrak yen olacaktır' diye konuştu Çarşıdaki yemleme projesi kapsamında işyerlerinin altına büyük ve geniş bir kapalı otopark yaparak ilçede halı hazırda yaşanılan park sorununa da çözüm bulmayı hedefledıklennı kaydeden Eser. 

projenin hazırlanmaya başlandığını ve yakında talep toplanılacağım belirtti Darende'de 1977 yılında ıskan konutu olarak inşa edilen ve artık kullanılamaz hale gelen belediyeye ait 32 evi kentsel donuşum kapsamında yıkarak çakmayı başlattıkJannı ıtade eden Eser. "Malatya-Kaysen karayolu uzenndekj bu ıskan evlennı yıkmaya başladık Hazırtanan proje ile bu alana altı ışyen. üstu de 3 katlı konutlar inşa edilecek. 

Işyerlen yoldan geçenlenn alışveriş yapabileceği özelliklerde olurken evler de özellikle yazlıkçı otarak bilinen ailelere de hıtabedecek şekilde konseptlerde projetendıntecek Önümüzdeki günlerde gerek çarşıdaki ışyerienne gerekse de bu alana yapılacak projenin talepten alınmaya başlayacak' şeklinde konuştu Eseraynca ilçedeki Zaviye. Hacıdervı$ ve Ibrahimpaşa Mahallelennde kentsel dönüşüm alanlan belirledikten™ ve hazırlıktan devam eden çalışmalar kapsamında önümüzdeki günterde ilgili yerlere dair kamuoyuyla gerekli bılgılenn paylaşılacağını sözlerine ekledi


Malatya Son Söz