Mesa Mesken Ataşehir İmar İskan Blokları'ndan çekildi!

Mesa Mesken Ataşehir İmar İskan Blokları'ndan çekildi!

Mesa Mesken mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerle birlikte, imar durumunun yetersiz kalışı ve hedeflemiş olduğu yapılaşma koşullarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle Ataşehir İmar İskan Blokları'ndan çekildiğini açıkladı.



İmar İskan Blokları sakinleri 21 Eylül 2014 Pazar günü saat 11:00'de Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu'nda kat malikleri tarafından bir seçim yapılmıştı. İmar İskan Blokları Kat Malikleri, çok geniş katılımlı yaptığı toplantıda Mesa Mesken San.A.Ş. firmasını seçmişti. Mesa Mesken yaptığı açıklamada Ataşehir İmar İskan Blokları'ndan çekildiğini açıkladı. 



Yenişehir Mahallesi Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;


Ataşehir ilçesi Yenişehir mahallesi Şerifali Çiftliği Bölgesinde, 775 sayılı Gecekondu Önleme Kanunu kapsamında, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı’nca  1250 sosyal mesken yaptırılmıştır. Konutlardan 200 ad. TCK 17.Bölge Md.'ne, 10 ad. İl Özel İdaresine ve 20 ad. Marmara Üniversitesi'ne  lojman olarak tahsis edilmiştir. Lojmanlar dışında kalan konutlar kamulaştırma yoluyla evleri yıkılan (Hisarüstü, Tarlabaşı, Kağıthane bölgelerdeki) vatandaşlara ve haksahibi olanlara tapuları verilerek satılmıştır.

Kentsel yenileme projeleri kapsamına alınan mahallemizdeki İmar İskan Blokları  için; 30.06.2010 tarihinde TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında Protokol imzalanmış, hakkaniyete aykırı olduğundan hayata geçememiştir.

         

Taleplerimizi ‘ortak demokratik temsiliyetle’ yetkililere ifade edebilmek için 14.01.2011 tarihinde, “Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” İmar İskan Blokları kat malikleri tarafından kurulmuştur. Derneğimize 775 kat maliki üye olmuştur. Birden fazla kat maliki olanları da hesapladığımızda 825  kat malikini temsil edilmektedir.

 

İmar İskan Bloklarındaki konutlardan sadece TCK 17.Bölge Md.'ne ait 190 ad. konut için 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile   1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının hazırlanarak, Bakanlığın 14.11.2012 tarih ve 17487 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında 24.01.2013 tarihinde teleplerimiz dikkate alınmadan yeni Protokol imzalanmıştır.

 

Emlak Konut GYO A.Ş. ile 18.03.2013 tarihinde gerçekleşen olumlu olarak değerlendirdiğimiz görüşmenin ardından, 29.03.2013 tarihinde taleplerimiz yazılı olarak iletilmiştir. 13.06.2013 tarihinde Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdür ve Yardımcıları ile görüşme yapılmıştır. Taleplerimiz dikkate alınmamış, gösterdikleri taslak plan ve projeleri incelemek ve kat malikleriyle görüşmelerde paylaşmak amacıyla tarafımıza verilmesi talebimize de olumlu yanıt verilmemiştir.

 

Bölgemizle ilgili imar planları çalışmaları taslakları ile yapılması öngörülen yapılara ait proje taslakları defalarca Resmi Kurumlardan yazılı talep edilmiş, ancak sonuç alınamamıştır. Resmi Kurumlarla yazışmalarımızın bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

 

TOKİ’ye iletilen 29.06.2012 tarihli İmar Planı yapılması isteği hk. yazımız,

TOKİ’ye iletilen 12.07.2012 tarih ve 1/134 sayılı İmar Planı itiraz yazımız,

 İst.Valiliği Çev. ve Şeh. İl Md.’ne iletilen 16.07.2012 tarih ve 1/135 sayılı yazımız,

TOKİ’ye iletilen 28.02.2013 tarih ve 1/544 sayılı yazımız,

Çevre ve Şeh.Bakanlığı’na iletilen 28.02.2013 tarih ve 1/545 sayılı yazımız,

TOKİ’ye iletilen 08.03.2013 tarih ve 1/569  sayılı yazımız ve ek 591 ad. dilekçe,                                                                                                                                                                                            

Çev.ve Şeh.Bak. iletilen 08.03.2013 tarih ve 1/570  sayılı yazı ve ek 591 ad. dilekçe,

25.03.2013 tarih ve 22448820.140.99.(34.42)-3774 sayılı  TOKİ  yazısı,                                                                                                                                      

27.03.2013 tarih ve 50892535/305 – 28/4635  sayılı Çev. ve Şeh. Bakanlığı yazısı,

Emlak Konut GYO A.Ş.’ne iletilen 28.03.2013 tarih ve 1/577 sayılı yazımız,                     

10.05.2013 (32180) tarih ve 25213675.140.02.(34.42)-2089 sayılı TOKİ yazısı,

TOKİ’ye iletilen 14.05.2013 tarih 2/003 sayılı yazımız.

Çevre ve Şeh.Bakanlığı’na ,iletilen 14.05.2013 tarih 2/004 sayılı yazımız.

20.05.2013 tarih 48201018-305.03-142/7473 sayılı Çev. ve Şeh.Bakanlığı yazısı,

12.06.2013 tarihli Basın Açıklamamız,

17.06.2013 tarih 50892535-305-144/9025 sayılı Çevre ve Şeh. Bakanlığı yazısı.

Çevre ve Şeh.Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’na iletilen 25.06.2013 tarih  ve 2/18 sayılı yazımız.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Makamına BİMER 'den başvuru.  

 

İmar İskan Bloklerının yenilenebilmesi için, yerleşim alanımızın etrafında oluşan planlama ve yapılaşma süreçleriyle uyumlu imar planlarının yapılması gerekmektedir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ataşehir Belediye Başkanlığı ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan Protokol kapsamında, kentsel dönüşüm konusunda  olumlu adım atılmayınca, inşaat firmaları ile görüşmeye başlanmıştır..

 

Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için teklif veren firmalar arasından, kat maliklerince seçimle 21.09.2014 tarihinde belirlenen MESA Mesken San.A.Ş.  yaklaşık 5 ay sonra, “MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş. bünyesinde gerçekleşen, yeni oluşum ve yapısal değişiklik sonrası Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerle birlikte, imar durumunun yetersiz kalışı ve hedeflemiş olduğumuz yapılaşma koşullarına ilişkin belirsizlikler, şirketimizin belirlemiş olduğu kriterlerce beklentileri karşılayabilecek teklif veremeyeceğimizden….” gerekçesiyle  teşekkür ederek  çekildiğini bildirmiştir.






Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com