İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti. değerleme raporu yayınlandı!

 İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti. değerleme raporu yayınlandı!

Metal Gayrimenkul A.Ş KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) metodolojisi" dikkate alarak hazırladığı değerlendirme rağorunu KAP'ta duyurdu.


Metal Gayrimenkul A.Ş'nin Kamu Aydınlatma Platform'una yaptığı açıklama şöyle;


Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş., %5 hissesini satın alacağımızı duyurduğumuz  İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti'nin  %35 hissesinin sahibidir. 


Metal Yapı Konut A.Ş. kendi sahip olduğu beheri  1 TL olan 15,750,000 adet payın  2,250,000 adetini Metal Gayrimenkul  A.Ş'e KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen fiyatı baz alarak satmayı kabul etmiştir.


KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest  Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) metodolojisi" dikkate alınarak  hazırlanan Değerleme Raporu'nda İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti.'nin özsermaye değeri  509,057,000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme yapılırken ayrıca, benzer şirket analizine de yer verilmiş,  yurt içi ve yurt dışı piyasalarda faaliyet gösteren halka açık benzer şirketler analiz edilmiştir.


İstanbul/Florya'da yer alan ve Alışveriş Merkezi, Akvaryum ve Otel olmak üzere üç kısımdan oluşan projede her bölüm  ayrı ayrı değerlendirilip fiyatlandırılmış ve sonuçta toplam proje değerine ulaşılmıştır.


Hazırlanmış olan değerleme raporuna  göre İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti'nin toplam 45,000,000 adet olan paylarının beher fiyatı 11,31 TL olarak gerçekleşmiştir.   


Metal Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu  2,250,000 adet payın beheri 11,31 TL 'den toplam 25,447,500 TL'e  satın alınmasına karar vermiştir.