Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Mersin'deki arsasını Avrasya GYO'ya sattı!

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Mersin'deki arsasını Avrasya GYO'ya sattı! Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Mersin'deki arsasını Avrasya GYO'ya sattı!

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş, Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Köyü Köycivarı Mevkii 22 U 3 pafta 4545 parsel 7560,00 m2 yüzölçümlü arsasını Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na sattı...Metro Ticari ve Mali Yatırımlar'ın yaptığı açıklama şöyle:


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Arsa


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Köyü Köycivarı Mevkii 22 U 3 pafta 4545 parsel 7560,00 m2 yüzölçümlü arsa


Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.12.2013


Toplam Satış Bedeli : 1.000.000.-TL


Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0.33


Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.178


Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 0.66


Satış Koşulları : Arsa üzerindeki tüm takyidat şerhlerinin kaldırılması şartı vardır.


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 2013 yılı sonuna kadar.


Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Atıl duran varlığın nakte çevrilmesi. Faaliyetlere etkisi olumlu.


Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 908.293,87.-TL kar


Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : İşletme sermayesi için kullanılacaktır.


Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.12.2013


Karşı Taraf : Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Müşterek ortak


Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Emsal Yöntemi


Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 1.150.000.-TL (Rapor piyasa değeri)


İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Rapor piyasa değerinden 13% iskonto yapılarak rapordaki likiditasyon değerinden (1.000.000.-TL) satılacaktır.Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : İşyeri,mesken.


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi 20619 parselde bulunan iki asma katlı dükkan .


Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.12.2013


Toplam Satış Bedeli : 1.500.000.-TL


Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0.5


Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0.268


Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 0.99


Satış Koşulları : Taşınmazın üzerindeki tüm takyidat şerhlerinin kaldırılması şartı vardır.


İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 2013 yılı sonuna kadar


Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Duran varlığın nakte çevrilmesi, olumlu.


Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 555.000.-TL kar


Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : İşletme sermayesi için kullanılacaktır.


Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.12.2013


Karşı Taraf : Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : Müşterek ortak


Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Emsal karşılaştırma yaklaşımı


Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlendi


Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 1.700.000.-TL


İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : 11.76% İskonto yapılmıştır.